Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa: tnedija tal-pjattaforma taċ-ċittadini fid-19 ta’ April 

Stqarrija 
 
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

  • Stedina liċ-ċittadini tal-UE: “Il-futur f’idejk”
  • Tkompli l-ħidma għat-tnedija tal-pjattaforma diġitali tal-Konferenza, prevista għad-19 ta’ April
  • Tħejjija għal avveniment inawgurali fid-9 ta’ Mejju (Jum l-Ewropa)

Fil-laqgħa tiegħu tal-Erbgħa, il-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa kompla bit-tħejjijiet biex tibda l-Konferenza.

Il-Bord Eżekuttiv approva l-pjattaforma diġitali multilingwi li se tippermetti liċ-ċittadini minn madwar l-UE biex jikkontribwixxu għall-Konferenza. Huwa qabel ukoll dwar il-metodi ta’ ħidma tiegħu u t-tħejjijiet avvanzati għall-avveniment inawgurali f’Jum l-Ewropa (9 ta’ Mejju).


Dibattitu miftuħ u inklużiv dwar id-demokrazija parteċipattiva


Mid-19 ta’ April, bis-saħħa ta’ din il-pjattaforma diġitali multilingwi ġdida, iċ-ċittadini mill-Ewropa kollha se jkollhom il-possibbiltà li jipprovdu l-fehmiet tagħhom dwar kwalunkwe suġġett li huma jqisu importanti għall-futur tal-UE. Dan se jippermetti liċ-ċittadini — għall-ewwel darba fil-livell tal-UE — iressqu l-ideat tagħhom, jikkummentaw dwar l-ideat ta’ nies oħra, u joħolqu u jipparteċipaw f’avvenimenti. Il-pjattaforma ser tkun iċ-ċentru ċentrali tal-Konferenza, post fejn il-kontribuzzjonijiet kollha għall-Konferenza ser jinġabru flimkien u jiġu kondiviżi, inklużi avvenimenti deċentralizzati, il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u l-Plenarji tal-Konferenzi.


Mekkaniżmu speċjalizzat ta’ feedback se jaggrega u janalizza l-punti ewlenin li tqajmu, sabiex ikunu jistgħu jitqiesu wkoll matul il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u l-Plenarji tal-Konferenzi. Il-pjattaforma ser tipprovdi wkoll informazzjoni dwar l-istruttura u l-ħidma tal-Konferenza, kif ukoll riżorsi għall-organizzaturi tal-avvenimenti inkluż katalogu ta’ avvenimenti ewlenin li permezz tiegħu jkunu jistgħu jippromovu l-inizjattivi tagħhom fil-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew. Iċ-ċittadini se jkunu jistgħu faċilment ifittxu avvenimenti li fihom jixtiequ jipparteċipaw grazzi għal mappa tal-avvenimenti.


Wara l-laqgħa, il-kopresidenti tal-Bord Eżekuttiv iddikjaraw dan.


Guy Verhofstadt tal-Parlament Ewropew (RE, BE) qal:“Jeħtieġ li din id-diskussjoni ssir ħajja kemm jista’ jkun, u fiż-żminijiet tal-Covid dan ifisser l-esperimentazzjoni bi pjattaformi diġitali kemm jista’ jkun. Permezz ta’ din il-pjattaforma, noffru l-għodod biex nagħtu lil kulħadd l-opportunità li jinvolvi ruħu b’mod attiv f’dan id-dibattitu, u se niżguraw li dawn l-ideat jikkontribwixxu għall-analiżi u l-konklużjonijiet tal-Konferenza. Dan huwa l-futur tagħhom, u huwa għalhekk li din hija l-Konferenza tagħhom.”


Is-Segretarju tal-Istat Portugiż għall-Affarijiet tal-UE, f’isem il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE, Ana Paula Zacarias, ikkummentat li “Il-Pjattaforma Diġitali se ġġib lill-Ewropej fl-ispazju pubbliku. Dan se jippermettilhom jesprimu t-tħassib tagħhom, jaqsmu l-ħolm u l-aspettattivi tagħhom u jinvolvu ruħhom mar-rappreżentanti tagħhom. L-Unjoni teħtieġ is-setgħa taċ-ċittadini tagħha warajha biex tagħmilha aktar b’saħħitha. Dan huwa mument deċiżiv, u dan se jippermettilna niddiskutu fehmiet differenti b’mod sinċier u mingħajr tabù.”


Il-Viċi President tal-Kummissjoni għad-Demokrazija u d-Demografija, Dubravka Šuica, stqarret: “It-tnedija tal-Pjattaforma Diġitali f’għaxart ijiem se tipprovdi spazju uniku għaċ-ċittadini tagħna biex jinvolvu ruħhom f’konverżazzjonijiet u dibattiti madwar l-Ewropa. Dan se jippermetti lin-nies jaqsmu l-ideat, it-tħassib, it-tamiet u l-ħolm tagħhom — u dan fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. Il-momentum issa qed jikber u nistenna bil-ħerqa li nara l-eżitu.”


Il-hashtag uffiċjali tal-Konferenza #IlFuturTiegħek hija stedina liċ-ċittadini tal-UE biex jikkontribwixxu u jiddefinixxu l-futur tal-UE: “Il-futur f’idejk”.


Avveniment inawgurali f’Jum l-Ewropa

Barra minn hekk, il-Bord Eżekuttiv għamel progress fit-tħejjija għall-avveniment inawgurali tal-Konferenza f’Jum l-Ewropa (9 ta’ Mejju), jekk il-kundizzjonijiet tas-saħħa jippermettu. Huwa adotta wkoll il-metodi ta’ ħidma tal-Bord stess u kellu l-ewwel diskussjoni dwar l-abbozz ta’ regoli għall-kompożizzjoni u l-ħidma tas-sessjonijiet Plenarji tal-Konferenza.

Il-passi li jmiss


Il-Bord Eżekuttiv ser jerġa’ jiltaqa’ fi żmien ġimagħtejn, sabiex jiffinalizza d-diskussjoni tagħhom dwar ir-regoli ta’ proċedura, u biex jindirizza prerekwiżiti oħra għall-organizzazzjoni tal-Konferenza.

Kuntatti: