L-Att dwar is-Swieq Diġitali: Il-Parlament lest biex jibda n-negozjati mal-Kunsill  

Stqarrija 
 
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

Id-DMA ser jelimina prattiki inġusti tal-pjattaformi l-kbar online, b'benefiċċju għall-konsumaturi u n-negozji © AdobeStock/ijeab  
 • It-tmiem ta' prattiki kummerċjali inġusti minn pjattaformi online kbar
 • Obbligi u projbizzjonijiet ġodda direttament applikabbli għall-"gwardjani" tas-suq
 • Ir-regoli se jiġu infurzati mill-Kummissjoni Ewropea, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali.
 • Restrizzjonijiet fuq "akkwiżizzjonijiet qattiela"
 • Livell minimu ta' multi ta' 4% u sa 20% tal-fatturat totali.

Il-Parlament approva l-bidu tan-negozjati mal-Istati Membri dwar ir-regoli li jistabbilixxu x'se jkunu jistgħu u ma jistgħux jagħmlu l-pjattaformi online kbar fl-UE.

Il-proposta tal-Att dwar is-Swieq Diġitali (DMA) tpoġġi f'lista sewda ċerti prattiki użati minn pjattaformi kbar li jaġixxu bħala "gwardjani" u tippermetti lill-Kummissjoni twettaq investigazzjonijiet tas-suq u tissanzjona mġiba mhux konformi.

It-test approvat mill-Parlament b'642 vot favur, 8 kontra u 46 astensjoni jistabbilixxi obbligi u projbizzjonijiet ġodda direttament applikabbli għal dawn il-pjattaformi, bil-għan li jiġu żgurati swieq ġusti u miftuħa.


Ir-regolament propost se japplika għall-kumpaniji kbar li jipprovdu 'l hekk imsejħa "servizzi ewlenin ta' pjattaforma" li huma l-aktar suxxettibbli għal prattiki kummerċjali inġusti. Dawn jinkludu servizzi ta' intermedjazzjoni online, networks soċjali, magni tat-tiftix, sistemi operattivi, servizzi ta' reklamar online, cloud computing, u servizzi ta' kondiviżjoni tal-videos, li jissodisfaw il-kriterji rilevanti biex jiġu indikati bħala "gwardjani". Il-MPE inkludew ukoll browsers tal-web, assistenti virtwali u TV konness fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-DMA.


Bidliet oħra introdotti mill-MPE huma relatati mad-definizzjoni ta' gwardjani bbażata fuq ċerti limiti, il-lista ta' obbligi u projbizzjonijiet ("x'għandek u x'ma għandekx tagħmel"), fosthom dispożizzjonijiet ġodda dwar reklamar immirat u l-interoperabilità tas-servizzi, restrizzjonijiet fuq "akkwiżizzjonijiet qattiela", infurzar tal-UE, ir-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u multi.


Xi punti ewlenin


Fit-test approvat, il-Parlament Ewropew:


 • iżid il-limiti kwantitattivi li jfisser li kumpanija tkun koperta mid-DMA sa EUR 8 biljun f'fatturat annwali fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u kapitalizzazzjoni tas-suq ta' EUR 80 biljun; il-kumpaniji jkunu jridu wkoll jipprovdu servizz ewlieni ta' pjattaformi f'mill-inqas tliet pajjiżi tal-UE u jkollhom mill-inqas 45 miljun utent aħħari fix-xahar, kif ukoll iktar minn 10,000 utent kummerċjali;

 • jinkludi rekwiżiti addizzjonali fuq l-użu tad-data għal reklamar immirat u mmirat fil-livell mikro u l-interoperabilità tas-servizzi, bħal servizz ta' komunikazzjonijiet interpersonali indipendenti min-numri u servizzi tan-network soċjali;

 • jagħti lill-utenti l-għażla biex fi kwalunkwe mument ineħħu xi applikazzjonijiet software pre-installati, bħal apps fuq servizz ewlening ta’ pjattaforma

 • jipprevedi restrizzjonijiet fuq "akkwiżizzjonijiet qattiela": f'każijiet ta' nonkonformità sistematika, il-Kummissjoni tista' tirrestrinġi lill-gwardjani milli jagħmlu akkwiżizzjonijiet f'żoni rilevanti għad-DMA sabiex tirrimedja jew tipprevjeni iktar dannu lis-suq intern. Il-gwardjani jkunu wkoll obbligati jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe konċentrazzjonimaħsuba;

 • jikkjarifika r-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni, filwaqt li jħalli l-infurzar tad-DMA f'idejn il-Kummissjoni;

 • jgħid li d-DMA għandu jiżgura li l-informaturi jkunu jistgħu jwissu lill-awtoritajiet kompetenti dwar ksur reali jew potenzjali ta' dan ir-regolament u jipproteġihom minn ritaljazzjoni;

 • jistabbilixxi li, jekk gwardjan ma jikkonformax mar-regoli, il-Kummissjoni tista' timponi multi ta' "mhux inqas minn 4% u mhux iktar minn 20% tal-fatturat dinji totali tiegħu fis-sena finanzjarja preċedenti.

Tista' ssib iktar informazzjoni f'din l-istqarrija għall-istampa.


Il-passi li jmiss


It-test approvat illum se jkun il-mandat tal-Parlament għan-negozjati mal-gvernijiet tal-UE, li huma ppjanati li jibdew taħt il-presidenza Franċiża tal-Kunsill fl-ewwel semestru tal-2022. L-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA) - proposta parallela li tirregola l-pjattaformi online u li tindirizza, fost affarijiet oħra, kontenut illegali u algoritmi - huwa mistenni li jitressaq għall-votazzjoni fil-plenarja f'Jannar.