L-Att dwar is-Servizzi Diġitali: pjattaformi regolati għal spazju online sikur 

Stqarrija 
 
 

Aqsam din il-paġna ma' ħaddieħor: 

Id-DSA jindirizza kwistjonijiet li jinfluwenzaw il-ħajja tagħna, inkluż meta ninteraġixxu fil-midja soċjali ©AdobeStock/Mirko Vitali  
 • Il-MPE japprovaw il-bidu tan-negozjati mal-Istati Membri
 • Miżuri biex jiġġieldu kontra l-prodotti, is-servizzi u l-kontenut online illegali, fosthom proċeduri definiti ċar biex ineħħuhom.
 • Aktar possibiltajiet għal reklamar mingħajr intraċċar u projbizzjoni fuq l-użu ta’ data ta’ minorenni għal reklami mmirati
 • Ir-riċevituri tas-servizzi jkollhom id-dritt li jitolbu kumpens għad-danni
 • Valutazzjonijiet tar-riskji obbligatorji u trasparenza ikbar rigward l-algoritmi biex jiġġieldu kontra l-kontenut ta' ħsara u d-diżinformazzjoni

Il-MPE qablu fuq abbozz ta' miżuri biex jindirizzaw il-kontenut illegali, jiżguraw li l-pjattaformi jinżammu responsabbli għall-algoritmi tagħhom u jtejbu l-moderazzjoni tal-kontenut.

It-test approvat illum mill-Parlament b530 vot favur, 78 kontra u 80 astensjoni, se jintuża bħala l-mandat għan-negozjati mal-Presidenza Franċiża tal-Kunsill, li qed tirrappreżenta l-Istati Membri.

It-tneħħija tal-kontenut illegali u l-prevenzjoni tat-tixrid tad-diżinformazzjoni

Il-proposta tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA) tiddefinixxi responsabbiltajiet ċari u obbligu ta' rendikont għall-fornituri ta' servizzi intermedjarji, u b'mod partikolari għall-pjattaformi online, bħall-media soċjali u s-swieq online.

Id-DSA jistabbilixxi mekkaniżmu ta' "avviż u azzjoni", kif ukoll salvagwardji, għat-tneħħija ta' prodotti, servizzi jew kontenut online illegali. Malli jirċievu avviż bħal dan, il-fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom jaġixxu "mingħajr dewmien żejjed, filwaqt li jqisu t-tip ta' kontenut illegali li jkun qed jiġi nnotifikat u l-urġenza li tittieħed azzjoni". Il-MPE inkludew ukoll salvagwardji iktar b'saħħithom biex jiżguraw li l-avviżi jiġu pproċessati b'mod li ma jkunx arbitrarju u diskriminatorju u b'rispett tad-drittijiet fundamentali, inkluża l-libertà tal-espressjoni.

Il-MPE jgħidu li s-swieq online jridu jiżguraw li l-konsumaturi jistgħu jixtru prodotti sikuri online filwaqt li jissaħħaħ l-obbligu li jiġu ttraċċati n-negozjanti (il-prinċipju "kun af lill-klijent tiegħek").

Obbligi addizzjonali għal pjattaformi kbar ħafna

Pjattaformi online kbar ħafna (VLOPs) se jkunu soġġetti għal obbligi speċifiċi peress li hemm ir-riskju li jxerrdu kontenut kemm illegali kif ukoll ta' ħsara. Id-DSA jgħin jindirizza l-kontenut ta' ħsara (li jaf ma jkunx illegali) u t-tixrid tad-diżinformazzjoni billi jinkludi dispożizzjonijiet dwar il-valutazzjonijiet tar-riskji obbligatorji, il-miżuri tat-tnaqqis tar-riskji, awditi indipendenti u t-trasparenza tal-hekk imsejħa "sistemi ta' rakkomandazzjoni" (algoritmi li jiddeterminaw x'jaraw l-utenti).

Punti ewlenin oħra

Il-Parlament introduċa diversi bidliet għall-proposta tal-Kummissjoni, inkluż dwar:

 • l-eżenzjoni tal-intrapriżi mikro u żgħar minn ċerti obbligi tad-DSA;
 • Reklamar immirat: it-test jipprevedi għażla aktar trasparenti u infurmata għal dawk kollha li jirċievu servizzi diġitali online, inkluża informazzjoni dwar kif id-data tagħhom se tiġi monetizzata. Ir-rifjut tal-kunsens m'għandux ikun aktar diffiċli jew jieħu aktar ħin għall-persuna mill-għoti ta’ kunsens. Jekk il-kunsens tagħhom jiġi rrifjutat jew irtirat, il-persuni għandhom jingħataw għażliet oħra biex jaċċessaw il-pjattaforma online, inklużi “għażliet ibbażati fuq reklamar mingħajr intraċċar”;
 • It-tekniki ta’ mmirar jew amplifikazzjoni li jinvolvu d-data ta’ minorenni għall-fini tal-wiri tar-reklami ser ikunu pprojbiti, kif ukoll l-immirar ta’ individwi abbażi ta’ kategoriji speċjali ta’ data li jippermettu li jiġu mmirati gruppi vulnerabbli;
 • il-kumpens: ir-riċevituri ta' servizzi diġitali u l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom iridu jkunu jistgħu jitolbu kumpens għal kull dannu li jirriżulta meta l-pjattaformi ma jirrispettawx l-obbligi tad-diliġenza dovuta tagħhom;
 • il-pjattaformi online għandhom jiġu pprojbiti milli jużaw tekniki li jqarrqu jew iħeġġu lill-utenti u li jinfluwenzaw l-imġiba tagħhom permezz ta' dark patterns;
 • għażla ikbar dwar il-klassifikazzjoni bbażata fuq l-algoritmi: Il-VLOPs għandhom jipprovdu mill-inqas sistema waħda ta' rakkomandazzjoni li ma tkunx ibbażata fuq it-tfassil ta' profili.

Emendi ulterjuri approvati fil-plenarja huma relatati mal-ħtieġa li l-fornituri, fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom, jirrispettaw il-libertà tal-espressjoni u l-libertà u l-pluraliżmu tal-midja, kif ukoll dispożizzjoni ġdida dwar id-dritt tal-użu u l-ħlas għas-servizzi diġitali b’mod anonimu (il-lista tal-votazzjoni hija disponibbli hawnhekk u l-emendi kollha mressqa lill-plenarja hawnhekk).