EU gaat buitenlandse investeringen onder de loep nemen 

Op donderdag stemt het Parlement over een Europees systeem waarmee directe buitenlandse investeringen kunnen gescreend worden, in het kader van de veiligheid van strategische sectoren.

Niettemin de EU directe buitenlandse investeringen wil blijven aantrekken, bestaat er de noodzaak om deze te controleren opdat strategische belangen niet in het gedrang zouden komen. Het wetsvoorstel hiervoor zou niet alleen essentiële sectoren beschermen - zoals transport, communicatie en waterbevoorrading - maar ook belangrijke technologische toepassingen, zoals halfgeleiders, robotica en artificiële intelligentie.

Achtergrond

De laatste twintig jaar is de aard en herkomst van directe buitenlandse investeringen drastisch veranderd, ten voordele van groei-economiën: investeringen uit China zijn verzesvoudigd, die uit Rusland zijn verdubbeld en vanuit Brazilië werd tienmaal meer geïnvesteerd in Europese bedrijven. Deze Europese bedrijven zijn voornamelijk actief in de technologische sector, en de buitenlandse investeerders zijn vaak staatsbedrijven of houden er nauwe banden op na met hun overheid.

Op nationaal niveau voeren slechts veertien EU-lidstaten controles uit op directe buitenlandse investeringen (met name: Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje en het VK). De bestaande mechanismen hiervoor verschillen echter sterk van land tot land. Met dit wetsvoorstel willen de leden een Europees systeem in het leven roepen, dat ook de grensoverschrijdende effecten van buitenlandse investeringen kan aanpakken.


procedurecode: 2017/0224(COD)
procedure: gewone wetgevende procedure
debat: woensdag 13 februari 2019
stemming: donderdag 14 februari 2019
persconferentie: woensdag 13 februari 2019 om 15.30 u.