Briefing 
 

Visserij: westelijke wateren 

Het Europees Parlement stemt over een plan over de vangstmogelijkheden in de Westelijke Wateren voor zg. demersale soorten (die dicht bij de zeebodem leven)

Dit plan is reeds informeel goedgekeurd met de verantwoordelijke EU-ministers. Het Meerjarenplan voor het Noordoostelijk Atlantisch gebied, beter bekend als de Westelijke Wateren, betrekt visserijvaartuigen van België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Spanje, Portugal en het VK. Het betreft de visstanden voor heek, langoustine, zeeduivel en tong.


procedure: gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing 2018/0074 (COD)
debat: maandag 11 februari 2019
stemming: dinsdag 12 februari 2019