Briefing 
 

Risico's banken berperken en belastingbetalers beschermen 

Dinsdag stemmen de parlementsleden over een belangrijke stap naar een vermindering van de risico's in het bankwezen en de oprichting van de Bankenunie.

De leden van het Europees Parlement zullen stemmen over twee reeksen regels waarover met de lidstaten reeds informeel een akkoord is bereikt. De regels gaan over de veerkracht van de banken en over een duidelijke routekaart voor banken om verliezen aan te pakken.

Het hoofddoel van de regels, die de zg. prudentiële vereisten van de EU voor banken wijzigen, is de EU-economie een impuls te geven door de leencapaciteit te vergroten en diepere en meer liquide kapitaalmarkten te creëren. Een duidelijke routekaart voor banken om verliezen aan te pakken, moet ervoor zorgen dat zij voldoende kapitaal en schulden aanhouden om niet langer hun toevlucht te moeten nemen tot reddingsoperaties op kosten van de belastingbetaler.


procedurecodes: 2016/0364 (COD), 2016/0360A (COD), 2016/0362 (COD), 2016/0361 (COD)
procedure: gewone wetgevende procedure
debat: maandag 15 april 2019
stemming: dinsdag 16 april 2019