Kimaat top : debat met de Commissie 

Een klimaatneutraal Europa in 2050: Het Parlement zal de EU oproepen om deze belofte na te komen.

De Klimaat Actie Top , bijeengeroepen door secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres, wordt gehouden van zaterdag 21 september tot maandag 23 september op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York.

Tijdens de top zullen VN-landen en belanghebbenden bespreken welke maatregelen genomen moeten worden om klimaatactie te versnellen. In december vindt dan de COP25 VN-klimaatbijeenkomst in Chili plaats. De conferentie is de 25ste Conference of the Parties (COP25) in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC).

In maart riep het Europees Parlement de EU-landen op het voorstel van de Europese Commissie voor een nettonuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050 goed te keuren. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_NL.html


Debat: dinsdag 17 september

Procedure: verklaring van de Commissie