Huidige taal: NL - Nederlands  

Hongarije en Polen: Parlement evalueert voortgang in het kader van artikel 7 

EP-leden beoordelen woensdag hoeveel vooruitgang de EU-ministers hebben geboekt bij het bepalen of de rechtsstaat in Hongarije en Polen in gevaar is.

Donderdag wordt hierover een resolutie in stemming worden gebracht.

In september 2018 eiste het Parlement dat de Raad moest ingrijpen om te voorkomen dat de Hongaarse autoriteiten de fundamentele waarden van de EU zouden schenden. De EP-leden maakten zich vooral zorgen over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de vrijheid van meningsuiting, corruptie, de rechten van minderheden en de situatie van migranten en vluchtelingen.

In het geval van Polen verzocht de Europese Commissie in december 2017 om EU-maatregelen wegens de ondermijning van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. In een resolutie van maart 2018 verklaarde ook het Europees Parlement dat de Poolse rechtsstaat onder druk staat.

Volgens artikel 7 van het Verdrag kan de Raad naar aanleiding van deze verzoeken vaststellen dat er een duidelijk risico bestaat op een ernstige schending van de EU-waarden in de betrokken landen. Alvorens dit te doen, dienen de ministers de standpunten van de nationale autoriteiten in overweging te nemen.

EU-ministers hebben twee hoorzittingen met de Hongaarse regering gehouden, in september 2019 en december 2019. De leden van het Europees Parlement hebben herhaaldelijk geklaagd over het feit dat zij niet formeel bij deze besprekingen zijn betrokken. De Poolse autoriteiten hebben zich drie keer voor de Raad verdedigd, tussen juni en december 2018.

In een later stadium kan de Europese Raad met eenparigheid van stemmen en met instemming van het Parlement vaststellen dat er sprake is van een ernstige en voortdurende schending van de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot sancties, zoals het opschorten van het stemrecht in de Raad.

Debat: woensdag 15 januari 2020
Stemming: donderdag 16 januari 2020
Procedure: Verklaringen van de Raad en de Commissie, zonder resolutie