Briefing 
 

Europese financiering voor regio's die het zwaarst door de energietransitie worden getroffen 

De EP-leden zullen het standpunt van het Parlement bepalen voor de onderhandelingen met de Raad over de oprichting van een Fonds voor een rechtvaardige transitie

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie wordt opgericht om de sociaaleconomische gevolgen van de vergroening van de economie te beperken. De belangrijkste kwesties in het ontwerpverslag zijn onder meer de oprichting van een "groen beloningsmechanisme", het voorstel voor een medefinancieringspercentage van maximaal 85% van de kosten voor in aanmerking komende projecten in de hele EU, de overdracht van middelen uit andere cohesiefondsen op vrijwillige basis en de verruiming van het toepassingsgebied van het fonds.

Om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen met de Raad zo snel mogelijk van start kunnen gaan, heeft de EP-commissie Regionale Ontwikkeling (REGI) verzocht om zowel het ontwerpverslag als het onderhandelingsmandaat rechtstreeks in de plenaire vergadering van het EP in stemming te brengen. Volgens artikel 71 van het Reglement kan, indien het Parlement het besluit van een commissie om onderhandelingen te beginnen zou verwerpen, het verslag pas tijdens de volgende plenaire vergadering in stemming worden gebracht, waardoor de onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie worden vertraagd.

Achtergrond

Op 14 januari 2020 heeft de Commissie een wetgevingsvoorstel gepubliceerd over het Fonds voor een rechtvaardige transitie, bedoeld om de zwaarst getroffen regio's te helpen de sociaaleconomische gevolgen van de energietransitie te beperken. Dit is het eerste wetgevingsvoorstel dat uitvoering geeft aan de prioriteiten die zijn vastgesteld in de Europese Green Deal. Eind mei 2020 heeft de Commissie in een gewijzigd voorstel een aanzienlijke verhoging van de middelen van het fonds voorgesteld.

Meer informatie

Procedurecode: 2020/0006(COD)

Stemming:

  • Amendementen: dinsdag 15 september; eindstemming: woensdag 16 september
  • Uitslag van de eindstemming: donderdag 17 september, 8:30

Procedure: gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing