Briefing 
 

EP-leden stemmen over koolstoftaks op EU-import voor hogere klimaatambities 

Hoe kunnen wereldwijde klimaatambities verhoogd worden en hoe ‘koolstoflekkage’ wordt voorkomen? Dit kan door een koolstoftaks op EU-import voor landen met lagere klimaatdoelen.

De Europarlementariërs debatteren en stemmen over een ontwerpresolutie voor een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. Het onderstreept dat de verhoogde ambities van de EU tegen klimaatverandering niet moeten leiden tot ‘koolstoflekkage’. Wereldwijde klimaatactie is er niet bij gebaat als productie in de EU verplaatst wordt naar niet-EU-landen met minder ambitieuze regels tegen uitstoot.


Alle landen in de wereld moeten aangemoedigd worden om hun klimaatambities te verhogen om de doelen van Parijsakkoord te bereiken, zullen de leden waarschijnlijk stellen. Om een stimulans te creëren voor EU- en niet-EU-landen om koolstofvrij te worden, stellen de leden waarschijnlijk voor om een prijs op koolstof te plaatsen bij de import van bepaalde goederen van buiten de EU, wanneer deze goederen komen uit landen met lage klimaatdoelen. Maar de koolstoftaks moet niet misbruikt worden voor handelsprotectionisme, gaan de leden waarschijnlijk stellen.


Achtergrond

De Europese Commissie presenteert naar verwachting in het tweede kwart van 2021 een wetgevend voorstel over het EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. Dit is onderdeel van de Europese Green Deal. Daarnaast wordt er ook dan ook een voorstel gepresenteerd over hoe de opbrengst hiervan een deel van de EU-begroting kan financieren.


Het Parlement speelt een belangrijke rol in het aan de kaak stellen van ambitieuzere EU-klimaatwetgeving en riep op 28 november 2019 de klimaatnoodtoestand uit.


Debat: maandag 8 maart

Stemming en uitslag van de stemming: woensdag 10 maart

Procedure: eigen initiatiefrapport