Briefing 
 

Wet digitale diensten: platforms reguleren voor een veiligere onlineomgeving 

EP stemt over wet digitale diensten, die regels bepaalt om illegale online content te bestrijden en platforms verantwoordelijk te maken voor hun algoritmes.

Het voorstel voor een wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA), waarover op woensdag zal worden gedebatteerd en op donderdag wordt gestemd, heeft tot doel een veiligere digitale ruimte te creëren waarin de rechten van de gebruikers worden beschermd, onder meer door middel van regels om illegale producten, diensten of inhoud online aan te pakken, de verantwoordingsplicht en transparantie van algoritmes te vergroten en content moderatie te verscherpen.


Het wetsontwerp omschrijft duidelijk de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van aanbieders van intermediaire diensten, en in het bijzonder onlineplatforms, zoals sociale onlinenetwerken en –marktplaatsen. Het voorziet in een "kennisgevings- en actie"-mechanisme, alsook in waarborgen voor de verwijdering van illegale inhoud.


Voor zeer grote onlineplatforms (very large online platforms, VLOP's) zullen specifieke verplichtingen gelden, aangezien de risico's die zij vormen met betrekking tot de verspreiding van zowel illegale als schadelijke inhoud, met inbegrip van desinformatie, groter zijn.


Meer informatie is te vinden in dit persbericht.


De in de plenaire vergadering goedgekeurde tekst zal het mandaat van het Parlement worden voor de onderhandelingen met het Franse voorzitterschap van de Raad in de eerste helft van 2022.

Aanvullende informatie

Procedure Code: 2020/0361(COD)

Debat: Woensdag 19 januari

Stemming: Donderdag 20 januari

Procedure: Gewone wetgevingsprocedure