Wat is het Europees Parlement? 

Het Europees Parlement is de wetgevende arm van de Europese Unie en een van de 7 EU-instellingen. Het is samengesteld uit 705 parlementsleden uit alle lidstaten.

Het Europees Parlement beslist over de EU-wetgeving - waaronder de Europese meerjarenbegroting - samen met de Raad van de Europese Unie (regeringen van EU-lidstaten). Het Parlement kan ook de adere instellingen, zoals de Europese Commissie, ter verantwoording roepen.

Het verkiest de voorzitter van de Europese Commissie en speelt een sleutelrol bij het beoordelen van kandidaat-commissarissen tijdens individuele hoorzittingen. Het college van commissarissen moet door het Europees Parlement goedgekeurd worden.

Leden van het Europees Parlement worden iedere vijf jaar verkozen en vertegenwoordigen zo'n 446 miljoen inwoners van de EU. Over de jaren heen heeft het Parlement als gevolg van de opeenvolgende wijzigingen van de Europese verdragen aanzienlijke wetgevings- en begrotingsbevoegdheden verworven.