Plaatsen in de vergaderzaal 

De Conferentie van voorzitters (de fractievoorzitters en de Voorzitter van het Parlement) beslist aan het begin van elke zittingsperiode over de toewijzing van de plaatsen in de vergaderzaal aan de fracties, de niet-fractiegebonden leden en de vertegenwoordigers van instellingen van de Unie. In de voorbije zittingsperioden werden de zetels van de fracties geplaatst in sectoren van een cirkel, met alle fractievoorzitters op de eerste rij, behalve wanneer halverwege de zittingsperiode een nieuwe fractie werd gevormd.

Ursula von der Leyen