Onafgedane zaken: wat gebeurt er met wetgeving die aan het einde van een zittingsperiode niet is afgerond? 

Alle stemmingen in de plenaire vergadering van het Parlement vóór de Europese verkiezingen blijven rechtsgeldig in de volgende zittingsperiode. Dit betekent dat de nieuwe leden van het Europees Parlement na de verkiezingen dossiers oppakken waar zij gebleven waren en deze meenemen naar de volgende fase van het besluitvormingsproces.

Voor wetgeving die vóór de verkiezingen niet op het niveau van de plenaire vergadering is geraakt, is er geen rechtsgeldig standpunt van het Parlement.

Daarom is in het Reglement van het Parlement bepaald dat de werkzaamheden die in verband daarmee al zijn verricht (bv. in de parlementaire commissies) vervallen. Aan het begin van een nieuwe zittingsperiode kan de Conferentie van voorzitters, die bestaat uit de Voorzitter en de fractieleiders, echter besluiten de werkzaamheden met betrekking tot deze dossiers voort te zetten (artikel 240 van het Reglement).