Welke talen worden in het Parlement gebruikt? 

De EU heeft 24 officiële talen. Dit zorgt ervoor dat alle burgers toegang kunnen krijgen tot de EU-wetgeving die op hen van invloed is en deze beter kunnen begrijpen. Burgers kunnen met de EU-instellingen communiceren door bijvoorbeeld verzoekschriften in te dienen of informatie op te vragen in een van de officiële talen en zij kunnen de debatten in het Parlement livestream volgen.

Maar het is ook van belang dat de Parlementsleden de mogelijkheid hebben om te spreken, te luisteren, te lezen en te schrijven in hun eigen taal en in elk van de officiële talen van de EU, want het is een democratisch grondbeginsel dat iedere EU-burger lid van het Europees Parlement kan worden, ook wie geen vreemde taal spreekt. De leden worden verkozen om de belangen van de burgers te vertegenwoordigen die voor hen stemmen en niet vanwege hun kennis van vreemde talen. Om dezelfde arbeidsomstandigheden voor alle leden te waarborgen, moeten zij bovendien volledige toegang tot informatie krijgen in hun eigen taal. Wanneer de leden spreken in een van de officiële talen, wordt dit simultaan vertaald naar andere officiële talen; officiële teksten worden vertaald in alle 24 talen. Om EU-wetgeving rechtstreeks te kunnen toepassen of om te zetten in nationale wetgeving moet deze eerst worden vertaald in de officiële EU-talen van alle lidstaten. Burgers kunnen informatie opvragen en ontvangen in elk van de officiële talen.

De toetreding van Kroatië op 1 juli 2013 bracht het totale aantal officiële talen op 24: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zal er als zodanig niet toe leiden dat het Engels als officiële taal wordt afgeschaft. Dat zou pas mogelijk zijn als alle regeringen van de EU daar unaniem toe besluiten, maar dat is weinig waarschijnlijk omdat het Engels ook in Ierland en Malta een officiële taal is.

24 talen  ; 24 officiële talen worden gebruikt in het Europees Parlement

Het werk van een tolk of vertaler

Over het algemeen vertalen alle tolken en vertalers naar hun moedertaal. Met 24 officiële talen zijn er 552 mogelijke talencombinaties. Om dit probleem op te lossen, gebruikt het Parlement soms een systeem van "spiltalen": een gesproken of geschreven tekst wordt dan eerst vertaald in een van de talen die het meest worden gebruikt (Engels, Frans of Duits), en van daaruit in de andere talen.

Tolk en vertaler zijn twee verschillende beroepen: een tolk geeft tijdens een vergadering de woorden van de spreker direct mondeling weer in een andere taal; een vertaler werkt met geschreven documenten en zorgt derhalve voor een volstrekt accurate versie van het document in de doeltaal. De tolken van het Europees Parlement zijn getraind in het overbrengen van de boodschap van Parlementsleden. Bovendien worden zij, gezien de specialisatie van de parlementaire debatten, door de administratieve diensten ondersteund zodat zij de specifieke vergaderingen waaraan zij deelnemen, kunnen voorbereiden en de ontwikkelingen kunnen volgen in de talen waarin zij werken. Als bekwame taalprofessionals bieden zij een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan alle leden van het Parlement.

Vertalers zijn ook betrokken bij andere taken die verband houden met taalkundige bemiddeling, zoals de aanpassing van teksten voor podcasts, ondertiteling en geluidsopname in 24 talen.

Het Parlement heeft ongeveer 270 tolken in dienst en kan daarnaast regelmatig terugvallen op meer dan 1 500 externe geaccrediteerde tolken. Tijdens de plenaire vergaderweken zijn 700 à 900 tolken aanwezig. Het Parlement heeft ongeveer 600 vertalers in dienst, en circa 30 % van het vertaalwerk wordt uitbesteed aan freelancevertalers.