Hoeveel mensen werken in het Parlement? 

Leden komen bijeen in de vergaderzaal van het Parlement © Europese Unie 2016 - Europees Parlement.  

In mei 2019 was het aantal ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten die op de verschillende locaties voor het Parlement (met inbegrip van de fracties) werkten als volgt (medewerkers van de leden zijn niet in de volgende tabel opgenomen):


TOTAAL

Brussel

Straatsburg

Luxemburg

Overige locaties

7820

5039

293

2288

300


  • Het merendeel van het personeel van het Parlement (55,5%) bestaat uit vrouwen.
  • Bijna 8,5% van het EP-personeel werkt voor de fracties (662 plaatsen).
  • Het EP-personeel komt uit alle lidstaten van de Europese Unie en zelfs een aantal andere landen. De Belgische nationaliteit is het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door de Franse, Italiaanse, Spaanse en Duitse.
  • Sommige werkzaamheden worden uitbesteed, zoals gedeeltelijk het gebouwbeheer en de IT-, schoonmaak- en kantinediensten van het Parlement. Op een willekeurige dag kan het aantal mensen in de gebouwen van het Parlement hoger liggen dan 10 000, want bij de personeelsleden komen nog journalisten, bezoekers en lobbyisten.