Gebouwen van het Parlement 

Gebouw van het Europees Parlement © Europees Parlement.  

Zoals in 1992 is besloten door de regeringsleiders van de EU-lidstaten (Europese Raad), heeft het Parlement drie werkplekken: Straatsburg (officiële zetel), Brussel en Luxemburg. Het beschikt op de drie werkplekken in totaal over 27 gebouwen. Verder beschikt het over een aantal gebouwen in andere lidstaten waar de Liaisonbureaus van het Europees Parlement zijn gevestigd.


TOTAAL

Brussel

Straatsburg

Luxemburg

Aantal gebouwen

27

17

5

5

Oppervlakte (in m²)

1 180 131 659 565

344 283

176 283

Het Parlement heeft op zijn belangrijkste werkplekken steeds meer van de gebruikte kantoren gekocht, omdat dat op (middel)lange termijn kosteneffectiever is dan deze te blijven huren. Om aan de vraag voor meer kantoorruimte tegemoet te komen, bijvoorbeeld na de uitbreiding van de EU in 2004, wordt waar mogelijk de voorkeur gegeven aan het kopen in plaats van het huren van de gebouwen. Dit geldt ook steeds vaker voor de Verbindingsbureaus van het Parlement in de lidstaten.

Door te kopen wordt veel geld bespaard – het is op lange termijn 40 à 50 % goedkoper dan huren, volgens de Rekenkamer. In het geheel genomen bezit het Parlement 87,5 % van zijn gebouwen (151 300 m² gehuurd en 1 052 400 m² in bezit). Deze gebouwen huren zou daarentegen ongeveer 163 miljoen EUR per jaar kosten.