Toegankelijkheid van het Europees Parlement voor gehandicapten 

In de loop der jaren is de toegankelijkheid voor Parlementsleden, personeelsleden en bezoekers met een handicap sterk verbeterd dankzij verschillende maatregelen. Bij alle nieuwe projecten voor uitbreiding, renovatie of inrichting van EP-gebouwen moet de toegankelijkheid voor gehandicapten - vanaf de start - als prioriteit worden beschouwd.

Alle gebouwen van het Parlement beschikken over ten minste een ingang die toegankelijk is met de rolstoel. In de drie steden waar de EP-gebouwen gevestigd zijn (Brussel, Straatsburg en Luxemburg) zijn in de garages plaatsen voorbehouden voor gehandicapte bestuurders, en beschikken de cafetaria's over voor rolstoelgebruikers aangepaste tafels en kassa's. Assistentiehonden zijn toegelaten in de gebouwen van het Parlement.

Toegankelijkheid van het Europees Parlement voor gehandicapten © Europees Parlement.  

Boven op deze toegangsvriendelijke voorzieningen is ook de digitale toegankelijkheid van het Parlement de laatste jaren gestaag verbeterd en is het aantal op verzoek beschikbare hulptechnologieën toegenomen. Voor slechthorenden zijn ringleidingen voorhanden en kan op voorhand vertolking in gebarentaal worden aangevraagd. Voor slechtzienden zijn brailleschrift en ‑leesregels, leeshulp en schermlezers maar een paar voorbeelden van de beschikbare hulptechnologieën.

Overeenkomstig de EU-richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties is de website van het Parlement aangepast aan de hand van de richtsnoeren van het initiatief "webtoegankelijkheid". De webpagina's zijn duidelijker geworden en eenvoudiger te raadplegen, en het gebruik van een schermlezer laat de inhoud ongewijzigd. Ook multimedia-inhoud is toegankelijker geworden door de toevoeging van ondertitels en transcripties.