Het Europees Parlement bezoeken  

Een bezoek aan het Europees Parlement is een unieke kans voor burgers om inzicht te krijgen in de wijze waarop de parlementaire democratie van de EU werkt en hoe de besluiten van het Europees Parlement van invloed zijn op ons dagelijks leven. Het Parlement biedt bezoekers een brede waaier aan mogelijkheden om kennis te maken met de werkzaamheden, de geschiedenis en de werking van het Parlement en de Europese Unie.Het Europees Parlement heet een groot aantal bezoekers welkom op diverse locaties en in meerdere parlementaire bezoekerscentra en musea.

Het bezoekersaanbod van het EP is gevarieerd en richt zich op groepen en individuele bezoekers.

Zo’n half miljoen mensen uit de EU en daarbuiten bezoeken jaarlijks de grote vergaderzaal van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg. Veel van deze bezoekers komen in groepsverband (op uitnodiging van een EP-lid of op eigen initiatief), maar de afgelopen jaren is het aantal individuele bezoekers toegenomen. De groepen worden verwelkomd door medewerkers van het Parlement die uitleg geven over de werkzaamheden en de rol van het Europees Parlement. De groepen kunnen leden van het Europees Parlement ontmoeten en een bezoek brengen aan de grote vergaderzaal. Individuele bezoekers kunnen de grote vergaderzaal bezoeken met een interactieve multimediagids in 24 talen, een plenaire vergadering volgen of een presentatie boeken over de grote vergaderzaal door een van de sprekers van het Parlement.

Het Europees Parlement is van mening dat het publiek gemakkelijk toegang moet kunnen krijgen tot zijn werkzaamheden en gebouwen, omdat transparantie essentieel is voor de uitoefening van de democratische rechten in de Europese Unie. Aangezien de kosten van een reis naar Brussel en Straatsburg voor veel EU-burgers een belemmering kunnen vormen als gevolg van de grote afstand, helpt het Parlement in bepaalde gevallen door een gedeelte van de kosten voor de bezoekersgroepen van de leden voor zijn rekening te nemen.

Bezoeken voor groepen en individuele bezoekers in het Europees Parlement © Europese Unie 2018 - EP.  

Bezoekers die naar Brussel komen, kunnen ook het Parlamentarium en het Huis van de Europese geschiedenis bezoeken, die zich buiten het gebouw van het Europees Parlement bevinden en open zijn tijdens het weekend. Het Parlamentarium biedt ook een populair rollenspel aan over de werking van het Europees Parlement. Daarin kunnen leerlingen uit het middelbaar onderwijs de rol van Parlementslid vervullen en onderhandelen over wetgeving die het dagelijks leven van de Europese burgers zal beïnvloeden.

In Straatsburg maakt de tentoonstellingsruimte Parlamentarium Simone Veil deel uit van het bezoek. Hier worden bezoekers onder andere via interactieve tools en een 360 gradenfilm ondergedompeld in de wereld van het Europees Parlement. In de gebouwen van het Parlement in Straatsburg wordt ook het programma Euroscola georganiseerd, waarmee duizenden scholieren van 16 à 18 jaar ervaren hoe het voelt om één dag lang Parlementslid te zijn.

Om het Parlement dichter bij de burgers te brengen, heeft het Europees Parlement kleinere bezoekerscentra in de lidstaten geopend. Het is de bedoeling dat er in elke lidstaat een centrum komt.Via deze “Europa Experience”-centra wordt beoogd Europa dichter bij de burgers te brengen, hun informatie te geven en aan te moedigen mee te doen.

Het bezoekersaanbod is echter niet beperkt tot fysieke bezoeken. Het Europees Parlement heeft zijn online/digitale aanbod uitgebreid en biedt nu bijvoorbeeld online EP-presentaties en online Europese jeugdseminars aan.

Tijdens online EP-presentaties kunnen bezoekers hun kennis over de invloed, rol en activiteiten van deze instelling uitbreiden door middel van een onlinepresentatie en een vraag- en antwoordsessie die is aangepast aan de interesses van de bezoekersgroep. Een online EP-presentatie is beschikbaar in elk van de 24 officiële talen van de Europese Unie.

Tijdens de online Europese jeugdseminars komen jongeren uit verschillende EU-landen bijeen om te brainstormen, discussiëren en debatteren over sociale uitdagingen. In een multiculturele groep werken ze samen rond onderwerpen die relevant zijn voor het Europa van vandaag. Deelnemers komen met innovatieve oplossingen en presenteren deze aan een Europees Parlementslid. Een online Europees jeugdseminar is doorgaans beschikbaar in het Engels, Frans of Duits.

Elk jaar begin mei viert het Parlement Europadag. Op deze dag worden in Straatsburg en Brussel diverse activiteiten georganiseerd door verschillende diensten en fracties van het Parlement.