Hoe wordt een aftredend lid vervangen? 

Als een lid het Parlement verlaat tijdens zijn mandaat, wordt dit lid volgens de regels van zijn land vervangen. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Liaisonbureau van het Europees Parlement.