Hoe worden de Commissievoorzitter en de commissarissen aangesteld? 

Voorzitter van de Europese Commissie

Het Europees Parlement kiest de voorzitter van de Commissie.

Na de verkiezingen zal een van de eerste taken van het nieuwe Parlement de verkiezing zijn van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De lidstaten dragen een kandidaat voor de functie voor, maar moeten daarbij rekening houden met de uitslag van de Europese verkiezingen. Bovendien moet de nieuwe Commissievoorzitter worden goedgekeurd bij absolute meerderheid (de helft plus een van het aantal leden) in het Parlement. Indien de kandidaat niet de vereiste meerderheid behaalt, moeten de lidstaten binnen de maand een andere kandidaat voordragen (de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen). Bij de verkiezingen van 2014 heeft het Parlement het systeem van topkandidaten ("Spitzenkandidaten") ingevoerd. Elke Europese fractie heeft een kandidaat-Commissievoorzitter voorgedragen. De fractie die bij de verkiezingen het grootste aantal stemmen behaalde, mocht de kandidaat van het Parlement voordragen om de Commissie te leiden.

Commissarissen

De kandidaten voor de overige Commissieportefeuilles worden ook aan een strenge parlementaire toetsingsprocedure onderworpen.

De Raad stelt in onderlinge overeenstemming met de gekozen voorzitter van de Commissie een lijst vast waarop per lidstaat één kandidaat-commissaris staat. Deze kandidaat-commissarissen verschijnen voor de voor hun vermoedelijk werkgebied bevoegde parlementaire commissies. Elke commissie komt bijeen om een beoordelingsverslag op te stellen over de deskundigheid en het optreden van de kandidaten. Dat wordt vervolgens naar de Voorzitter van het Parlement gestuurd. In het verleden hebben negatieve beoordelingen er al toe geleid dat kandidaten zich uit de procedure terugtrokken. De voltallige Commissie, met inbegrip van de voorzitter en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, moet dan worden goedgekeurd met een enkele stemming ter verlening van de goedkeuring door het Parlement.

Nadat de voorzitter en de commissarissen zijn goedgekeurd door het Parlement, worden zij door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen formeel benoemd.

In het geval van een ingrijpende herschikking van de portefeuilles in de Commissie gedurende haar ambtstermijn, de invulling van een vacature of de benoeming van een nieuwe commissaris ingevolge de toetreding van een nieuwe lidstaat, worden de betrokken commissarissen opnieuw door de desbetreffende commissies gehoord.