Onafgedane zaken: wat gebeurt er met wetgeving die aan het einde van een zittingsperiode niet is afgerond? 

Alle stemmingen die in het Parlement voor de verkiezingen zijn gehouden, blijven rechtsgeldig voor het volgende Parlement. Dit betekent dat het nieuwe Parlement na de verkiezingen de dossiers oppakt waar het vorige Parlement ze heeft achtergelaten en verdergaat met de volgende fase van de besluitvormingsprocedure.

Over wetgeving die vóór de verkiezingen niet in de plenaire vergadering is behandeld, bestaat geen rechtsgeldig standpunt van het Parlement. Daarom vervalt in dat geval volgens het intern reglement van het Parlement het werk dat (bijvoorbeeld in de commissies) in de vorige zittingsperiode is verricht. Toch kan de nieuwe Conferentie van voorzitters van het Parlement – bestaande uit de Voorzitter van het EP en de fractievoorzitters – aan het begin van de nieuwe zittingsperiode besluiten om het al gedane werk in verband met die dossiers voort te zetten (artikel 240 van het reglement van het EP).

Documenten © Europees Parlement