Circulaire economie: duurzaamheid, herstel, hergebruik, leasing en delen 

 
 

EU-burgers consumeren gemiddeld veertien ton grondstoffen en zij genereren vijf ton afval per jaar. In een wereld van afnemende middelen, lijken deze cijfers alarmerend. Er is echter een oplossing. Producten kunnen nog veel meer worden hergebruikt, hersteld of gerecycled. Op 9 juli nam het Parlement een verslag aan waarin de Commissie wordt gevraagd met een ambitieus voorstel te komen voor een overgang naar een circulaire economie.

In een circulaire economie wordt de levenscyclus van producten uitgebreid dankzij:

• betere eco-ontwerpen, die het gebruik, herstel en hergebruik van oude producten vergemakkelijken;
• verbeterde duurzaamheid;
• beter beheer van afval;
• nieuwe business-modellen, gebaseerd op leasing, delen en tweedehands gebruik.


In een verslag pleit het Parlement voor bindende doelstelling voor een efficiënter gebruik van hulpbronnen met 30% tegen 2030 (ten opzichte van 2014).


Dit zou het BBP met bijna 1% kunnen verhogen en twee miljoen extra duurzame banen kunnen creëren, volgens schattingen van de Commissie.


“Overstappen op een circulaire economie vraagt om een systemische verandering,” liet de rapporteur, de Finse christendemocraat Sirpa Pietikäinen, weten. "Om de trend te keren, is een systematische aanpak nodig, waarvoor zowel regelgeving als economische, sociale en educatieve veranderingen vereist zijn: veranderingen die de hele samenleving beslaan.”