Interview met rapporteurs commissie Belastingafspraken 

 
 
Elisa Ferreira en Michael Theurer  

Multinationals moeten hun belastingen betalen waar ze hun winst maken, is één van de aanbevelingen van de commissie Belastinguitspraken. Rapporteurs van het verslag dat op 25 november werd aangenomen, Elisa Ferreira (S&D, Portugal) en Michael Theurer (ALDE, Duitsland) vertelden ons dat het moeilijk was om antwoorden van multinationals en lidstaten te krijgen tijdens het onderzoek. Ze hopen dat de aanbevelingen kunnen leiden tot eerlijkere belastingconcurrentie.

Samenwerking met multinationals

De commissie begon haar werkzaamheden in februari 2015 en in het begin weigerden veel multinationals het verzoek om hun standpunt uiteen te zetten. Dit veranderde echter snel.


"In eerste instantie zeiden, ze nee, wij hebben niets met dit probleem te maken," vertelt Ferreira. "Echter, vervolgens zegde de een na de ander toe te komen en sommigen zeiden 'ja', wij zijn voorstander van een aantal van uw voorstellen." Onder andere Amazon, Facebook, Google, IKEA en HSBC gaven verklaringen aan de commissie.


Antwoorden van de lidstaten

De commissie ontmoette als onderdeel van het onderzoek ambtenaren in België, Luxemburg, Zwitserland, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. "We waren zeer welkom, maar zodra we in details wilden treden, was geheimhouding de naam van het spel," zegt Ferreira.


Theurer voegt toe: "We hadden het beter kunnen doen, als er niet een dergelijk sterk verzet van belangrijke actoren, bepaalde lidstaten en de Commissie was geweest. We hebben een aantal belangrijke documenten dus niet ontvangen of veel met zwartgemaakte informatie door de Gedragscode-groep.”


Gevolgen van belastingconcurrentie

De leden van de commissie onderzochten ook de gevolgen van de huidige belastingpraktijken. Theurer: "Agressieve fiscale planning door sommige EU-landen heeft hun nationale belastinggrondslag doen toenemen ten koste van hun Europese partners en met negatieve gevolgen voor de samenleving als geheel. Belastingtekorten leiden tot belastingverhogingen voor alle andere belastingplichtigen, of ze ergens in dienst zijn, zelfstandigen, ambtenaren of bedrijven."


Ferreira: "We kunnen de vennootschapsbelasting niet in een zetting laten dat lidstaten de mogelijkheid geeft te concurreren om multinationals aan te trekken en hieraan te verdienen."


Volgende stappen

Op 25 november namen de leden het verslag aan met 508 stemmen voor, 108 tegen en 85 onthoudingen. Dit zet druk op andere organisaties, zoals de Europese Commissie om de aanbevelingen ter harte te nemen.


Theurer noemt het aangenomen verslag "een hoogwaardig analyse van de oneerlijke, onwettige en in delen illegale praktijken van belastingfraude en -ontduiking door bepaalde multinationals. Het is een mijlpaal op de hobbelige weg om een efficiënt regelgevingskader voor eerlijke fiscale concurrentie binnen de sociale markteconomie mogelijk te maken."


Fereira: “Ik hoop dat het Luxleaks schandaal en het werk van de commissie Belastingafspraken een game-changer zal zijn in de manier waarop we omgaan met fiscale kwesties."