Vennootschapsbelasting: de strijd tegen belastingontduiking 

 
 
Meer over vennotschapsbelasting in onze infografiek  

Belastingontwijking door het bedrijfsleven kost de EU-landen € 160-190 miljard aan verloren inkomsten per jaar. De leden bespraken op dinsdag 7 juni 2016nieuwe maatregelen om de meest voorkomende praktijken te bestrijden en namen ze de volgende dag aan. Lees verder over de wetgeving en bekijk onze infografiek die de tarieven van de vennootschapsbelasting en de belastingeninkomsten per lidstaat toont.

De richtlijn die de Europese Commissie heeft voorgesteld, is gebaseerd op het principe dat de belastingen moeten worden betaald, waar winst wordt gemaakt. De plannen bevatten zes maatregelen ter bestrijding van agressieve fiscale planning en bevat ook gemeenschappelijke definities.


Het Parlement moet zijn advies over de ontwerpwetgeving geven. De beslissing wordt genomen door de Raad, die de EU-landen vertegenwoordigt.


Rapporteur van het verslag, Hugues Bayet (België, S&D) zei: "Het is ondenkbaar om nog meer inspanningen van werknemers, gepensioneerden en kleine en middelgrote ondernemingen te vragen, terwijl tezelfdertijd de rijken en multinationals zich onttrekken aan het doen van hun reële bijdrage."


Het Parlement wil interne leningen beteugelen. Interne leningen zijn de meest voorkomende manieren voor bedrijven om lage winsten te kunnen laten zien en zo het betalen van belasting te voorkomen. Om dit aan te pakken, pleiten de leden voor strengere beperkingen op de aftrek van betaalde rente door het bedrijfsleven.

Klik voor vergroting (Europese Commissie)  

Multinationals maken hier op de volgende manier gebruik van: een groep gevestigd in de EU zet een dochteronderneming op in een jurisdictie met lage belasting. De dochteronderneming geeft een lening met 'opgeblazen' rente.


Het in de EU gevestigde bedrijf moet vervolgens grote sommen rente betalen. Deze rente wordt afgetrokken van het belastbaar inkomen. Na het betalen van de rente, maakt het in de EU gevestigde bedrijf weinig of geen winst, waardoor lagere of geen belastingen moeten worden betaald. Het geld blijft in het bedrijf.


De EU wil het bedrag aan rentebetalingen dat jaarlijks kan worden afgetrokken, limiteren om zo de belastinginkomsten te verhogen. De Commissie stelt voor dat bedrijven niet meer dan 30% van hun inkomsten mogen aftrekken. De leden willen verder gaan en zeggen dat dit moet worden beperkt tot 20% of 2 miljoen euro, afhankelijk van wat hoger is.


Over de infografiek


De infografiek toont de maximale tarieven voor  vennootschapsbelasting in de EU-landen, evenals de belasting die zij bij het bedrijfsleven innen.