Bekijk de feiten en cijfers over aardgas in de EU en hoe de EU de gasvoorziening wil waarborgen.

De lidstaten zullen beter in staat  zijn om een mogelijke verstoring van de gasvoorziening aan te pakken dankzij een nieuw solidariteitsmechanisme, wat dinsdag 12 september in het Parlement werd aangenomen.

Aardgas is de afgelopen twee decennia steeds een steeds grotere rol gaan spelen in de energiemix van de EU (in tegenstelling tot andere twee fossiele brandstoffen, olie en kolen waar het aandeel kleiner van werd). Gas is nu goed voor bijna een kwart van energieverbruik en het wordt vooral gebruikt voor het verwarmen van huizen en het opwekken van elektriciteit.

Aardgas in de EU-energiemix  

De energiemix verschilt van land tot land. Gas maakt een relatief groot deel uit van de energiemix in Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In Zweden, Estland en Finland is gas dan weer een relatief klein deel in de energiemix.

De EU importeert tweederde van haar aardgas via pijpleidingen of door schepen via LNG-terminals. Meer dan eenderde daarvan komt uit Rusland, gevolgd door Noorwegen, Algerije en Qatar. Een meerderheid van de EU-landen is geheel of bijna volledig afhankelijk van de invoer van gas. In sommige landen wordt de invoer gedomineerd door één bron.

Toepassingen van aardgas  

Het vertrouwen op één enkele bron of één enkele transportroute kan een gevaar vormen voor de levering, hetzij door een technisch ongeval of door politieke/economische geschillen. Een voorbeeld hiervan is het geschil tussen Rusland en Oekraïne (een doorvoerland voor Russisch gas naar de EU) over de energieprijzen wat zorgde voor een verstoring van de leveringen in 2006 en 2009 naar verschillende Europese landen.

Na deze crisis heeft de EU in 2010 haar regels versterkt voor de waarborging van de gasvoorziening door de lidstaten te verplichten ervoor te zorgen dat gas aan huishoudens en andere kwetsbare klanten, zoals ziekenhuizen, wordt geleverd. In 2014 heeft de Commissie gasstresstests uitgevoerd die aantoonden dat Europa alleen gasstoringen zou kunnen aanpakken als de lidstaten meer samenwerken.

Vorig jaar heeft de Commissie voorgesteld om de 2010-verordening bij te werken door een nieuw solidariteitsmechanisme in te voeren dat ervoor zorgt dat een lidstaat in nood gas uit buurlanden kan ontvangen. In april hebben de onderhandelaars van het Parlement en de Raad een akkoord bereikt over de tekst die dinsdag 12 september door het EP is aangenomen.

Invoer van gas  

Rapporteur Jerzy Buzek (EVP, PL) zei: "Solidariteit houdt in dat we in moeilijke tijden gas van het ene land naar het andere kunnen doorvoeren om te zorgen voor een volledige gasvoorziening aan huishoudens, belangrijke sociale dienstverleners zoals ziekenhuizen en naar sommige gascentrales om black-outs te vermijden.”

Naast het verlenen van onderlinge steun, zullen de lidstaten hun leveranciers en routes diversifiëren door nieuwe LNG-terminals en pijpleidingen te bouwen. Echter, één van die projecten, Nord Stream 2, ligt onder vuur door de toenemende afhankelijkheid van één enkele bron (Rusland) Deze kwestie wordt op donderdag door de leden in de plenaire vergadering besproken.