Schone energie: Inspanningen voor hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie in de EU 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
©AP Images/European Union-EP  

De strijd tegen klimaatverandering blijft een prioriteit van de EU. Ontdek hoe de Parlementsleden energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen willen stimuleren.

In 2016 presenteerde de Europese Commissie een reeks voorstellen voor schone energie om klimaatverandering tegen te gaan, de afhankelijkheid van import van fossiele brandstoffen te verlagen en huishoudens te helpen hun eigen groene energie op te wekken.


Dit wetgevingspakket bestaat uit drie voorstellen: één over hernieuwbare energiebronnen, één over energie-efficiëntie en één over een controlemechanisme. In november 2018, stemde het Parlement in met de definitieve versie van de regels.


Hernieuwbare energie

Het aandeel van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen is de afgelopen jaren verdubbeld, van ongeveer 8,5% in 2004 tot 17% in 2016. De EU ligt op schema om haar 20%-doelstelling voor 2020 te halen.


In 2014 kwamen de EU-landen overeen dat dit tegen 2030 zou moeten oplopen tot 27%. Volgens de nieuwe regels die goedgekeurd werden door het Parlement, zou dit minstens 32% moeten zijn. Het zal ook het recht stimuleren van mensen om hun eigen elektriciteit op te wekken, op te slaan en te consumeren uit hernieuwbare bronnen zonder dat daar enige kosten of belastingen aan verbonden zijn.


Meer informatie over het aandeel van hernieuwbare energie in EU-landen.


Energie-efficiëntie

De verbetering van de energie-efficiëntie kan niet alleen de CO2-uitstoot verminderen, maar ook de jaarlijkse invoerrekening voor energie van € 350 miljard. Daarom kwamen EU-wetgevers een energie-efficiëntiedoel van 32,5% overeen voor 2030.


Een belangrijk gebied voor verbetering is het verwarmen en koelen van gebouwen, wat goed is voor 40% van het energieverbruik in de EU en ongeveer 75% daarvan is energie-inefficiënt.


Om dit probleem aan te pakken, nam het Parlement in april 2018 nieuwe regels aan gericht op het energiezuiniger maken van gebouwen. Volgens de regels moeten EU-landen nationale langetermijnstrategieën voorbereiden ter ondersteuning van de renovatie van residentiële en niet-residentiële gebouwen. Het doel is dat gebouwen in de EU in 2050 nauwelijks energie verbruiken.


Daarnaast vereenvoudigde het Parlement in 2017 energielabels voor huishoudelijke apparaten, zoals lampen, televisies en stofzuigers, om het voor de consument gemakkelijker te maken de energie-efficiëntie te vergelijken.


Controle mechanisme

De Parlementsleden en ministers bereikten ook overeenstemming over het zogenaamde "bestuur van de energie-unie". Het is een controlemechanisme om toezicht te houden op de vorderingen van landen op weg naar de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en een samenwerkingsinstrument om de leegte op te vullen in het geval een EU-land achterblijft.

Drie onderdelen van de wetgeving inzake schone energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. De EU-landen zullen de nieuwe richtlijnen inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie moeten omzetten in nationale wetgeving.


Ontdek de maatregelen die de EU heeft genomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en vind feiten en cijfers over klimaatverandering in Europa