Drones: EU-brede regels voor een veiliger luchtruim 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Bekijk onze infografiek over drones  

De allereerste EU-regels voor drones zullen helpen om de privacy en persoonlijke gegevens van mensen beter te beschermen en ook om het milieu te beschermen.

Op 12 juni hebben de leden van het Europees Parlement voor nieuwe veiligheidsregels voor de luchtvaart gestemd om te zorgen voor duidelijke en consistente wetten voor het gebruik van drones in het Europese luchtruim.
 
Waarom zijn EU-brede wetten nodig?
Onderzoek wijst uit dat de zich snel ontwikkelende dronesector tegen 2050 meer dan 150.000 nieuwe banen zal creëren en dat de industrie binnen 10 jaar 10% van de luchtvaartmarkt in de EU zou kunnen vertegenwoordigen (ongeveer 15 miljard euro per jaar).

Het huidige systeem van regelgeving bemoeilijkt echter de grensoverschrijdende handel in deze groeiende sector. Hoewel zware drones onder algemene EU-luchtvaartregels vallen, zijn onbemande vliegtuigen met een gewicht van minder dan 150 kg op nationaal niveau gereguleerd, wat heeft geleid tot inconsistente normen in verschillende landen.

Drones brengen ook een aantal veiligheidsrisico's met zich mee. Zelfs drones onder de 150 kg kunnen vliegtuigen beschadigen, verwondingen veroorzaken en bijdragen aan lucht- en geluidsoverlast. Drones uitgerust met camera's kunnen ook een bedreiging vormen voor de privacy en kunnen de persoonlijke gegevens van mensen registreren zonder hun toestemming.

Wat zijn drones? 
  • Drones zijn onbemande vliegtuigen, oorspronkelijk ontwikkeld voor militair gebruik. Ze worden nu gebruikt voor een reeks activiteiten, van fotografie en filmen tot reddingsoperaties, inspecties van pijpleidingen en spuiten van gewassen. 

Wat zullen de nieuwe regels veranderen?
De nieuwe regels zijn van toepassing op alle drone-onderdelen, inclusief motoren en afstandsbedieningen, om ervoor te zorgen dat handelaren en fabrikanten de veiligheid, de privacy, de persoonlijke gegevens en het milieu respecteren.

Er zal een regel voor maximale hoogte worden ingevoerd om te voorkomen dat bestuurders van drones mensen op de grond in gevaar brengen en om andere mensen die het luchtruim gebruiken voor activiteiten zoals luchtsporten te beschermen.

Toegang tot gebieden zoals luchthavens, ambassades, gevangenissen en kerncentrales zal om veiligheidsredenen worden beperkt of verboden.

Mensen die door drones worden geraakt, kunnen gewond raken. Dit is de reden waarom drones die meer schade kunnen veroorzaken bij de landing, moeten worden geregistreerd en duidelijk gemarkeerd voor gemakkelijke identificatie.

Daarnaast moeten nieuwe drones worden ontworpen met oog voor het beperken van geluid- en luchtvervuiling tot een minimum.

Volgende stappen
Zodra de nieuwe wetgeving in werking treedt, zal de Europese Commissie aan meer gedetailleerde regels werken. Dit omvat een uitvoeringshandeling om de wet in de hele EU toe te passen, in overleg met een commissie met vertegenwoordigers uit alle EU-landen.