De positie van de EU in de wereldhandel in cijfers (infografiek) 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Ontdek de kerncijfers over de handel van de EU met de wereld in onze infografiek: uitvoer, invoer, het aantal gerelateerde banen in de EU en meer.

Export en import van goederen wereldwijd  

De EU is altijd al bezig geweest met het bevorderen van handel: niet alleen door belemmeringen voor de handel tussen EU-landen weg te nemen, maar ook door andere landen aan te moedigen handel met de EU te drijven. In 2018 was de uitvoer goed voor 15,2% van de uitvoer wereldwijd en was het aandeel van de invoer 15,1%, waardoor de EU één van 's werelds grootste handelsspelers is naast China en de VS.

Handelsovereenkomsten

Er zijn momenteel ongeveer honderd handelsovereenkomsten van de EU met derde partijen van kracht; ze worden geactualiseerd of er wordt nog over onderhandeld.

Handelsovereenkomsten zijn niet alleen een kans om tarieven te verlagen, maar ook om onze partners ertoe te brengen de EU-kwaliteits- en veiligheidsnormen te erkennen en om producten met een beschermde oorsprongsbenaming, zoals champagne of roquefort, te respecteren. Dit is heel belangrijk, want Europese voedingsproducten genieten een wereldwijde reputatie voor kwaliteit en traditie.

EU-handelsovereenkomsten  

De EU maakt ook gebruik van handelsovereenkomsten om normen vast te stellen voor milieu en arbeid, bijvoorbeeld om de invoer van producten die met kinderarbeid zijn geproduceerd, te voorkomen.

De laatste EU-handelsovereenkomst die werd ondertekend, was met Japan in 2018. Deze heeft het Parlement in december 2018 aangenomen, maar nog vele andere zijn in onderhandeling.

EU-import en -export

Import en export van goederen in 2018  

Europese bedrijven profiteren niet alleen van schaalvoordelen door deel uit te maken van 's werelds grootste interne markt, maar ook van handelsovereenkomsten die EU-ondernemingen in staat stellen veel van hun diensten en goederen te exporteren. Tegelijkertijd moeten buitenlandse bedrijven die naar de EU willen exporteren voldoen aan dezelfde hoge normen als lokale bedrijven, zodat er geen risico bestaat op oneerlijke concurrentie van bedrijven buiten de EU.

Wat de uitvoer van goederen betreft, zijn de grootste partners van de EU van januari tot augustus 2019: de VS (€259,9 miljard), China (€145,3 miljard) en Zwitserland (€105,6 miljard). De EU heeft het meest geïmporteerd uit China (€272,7 miljard), gevolgd door de VS (€193,2 miljard) en Rusland (€105 miljard).

Export door de EU-lidstaten in 2018  

Handel met niet-EU-landen heeft gezorgd voor het creëren van miljoenen banen in Europa. De Europese Commissie schatte dat in 2017 ongeveer 36 miljoen banen verband hielden met handel met niet-EU-landen. De interne markt heeft ook geleid tot meer handel tussen EU-landen.

Bovendien heeft de invoer van goederen en diensten van buiten de EU Europese bedrijven gedwongen om meer concurrerend te zijn, terwijl ze consumenten meer keuze en lagere prijzen aanbieden.


Banen die dankzij de handel met derde landen zijn gecreëerd