Betrekkingen EU-Japan: een nieuwe handelsovereenkomst voor een nieuw tijdperk  

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Deel deze pagina: 

De betrekkingen tussen de EU en Japan krijgen een grote impuls met de ondertekening van een belangrijke handelsovereenkomst en een strategisch partnerschap.

Silva Pereira: “een akkoord ter ondersteuning van open, op waarden en regels gebaseerde handel in een tijd van toenemend protectionisme.“  

Hoewel de EU en Japan al goede betrekkingen onderhouden, zijn ze overeengekomen hun partnerschap te verbeteren tegen een achtergrond van toenemende internationale spanningen en protectionisme.

De handelsovereenkomst die op 12 december in de plenaire vergadering werd goedgekeurd, maakt het voor Europese bedrijven gemakkelijker om naar Japan te exporteren, terwijl een gepland strategisch partnerschap de samenwerking op het gebied van gemeenschappelijke uitdagingen, zoals veiligheid en milieu, zal bevorderen.

De leden stemmen tijdens de plenaire vergadering in december over beide overeenkomsten. De Raad moet ze ook goedkeuren voordat ze van kracht kunnen worden.

Een impuls voor de handel


EU-bedrijven exporteren meer dan € 58 miljard aan goederen en € 28 miljard aan diensten naar Japan per jaar, maar de handelsovereenkomst zal dit nog verder stimuleren door de resterende handelsbelemmeringen weg te nemen. Dit omvat de afschaffing van 90% van de tarieven voor meer dan 90% van de uitvoer van de EU naar Japan. Naar verwachting zal dit de EU-exporteurs jaarlijks ongeveer € 1 miljard aan douanerechten besparen. Bovendien erkent Japan de speciale status van meer dan 200 Europese landbouwproducten uit specifieke regio's, de zogenaamde geografische aanduidingen. Er zullen ook maatregelen worden genomen om niet-tarifaire belemmeringen te verlagen, bijvoorbeeld door te vertrouwen op internationale normen in plaats van specifieke Japanse vereisten.

Pedro Silva Pereira (S&D, PT)  zei dat de overeenkomst op een belangrijk moment werd gesloten: "De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan geeft tijdig een signaal af ter ondersteuning van open, eerlijke, op waarden en regels gebaseerde handel in een tijd van toenemend protectionisme en een grillig handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

Hij zei verder dat de overeenkomst veel verder gaat dan alleen maar het stimuleren van handel: "Deze overeenkomst zal niet alleen de bilaterale economische banden versterken, maar ook concrete samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling zoals de strijd tegen klimaatverandering. De overeenkomst kan bovendien de coördinatie van multilaterale vraagstukken met Japan verbeteren en helpen bij het vormgeven van regels voor de wereldeconomie in overeenstemming met onze hoge normen en gedeelde waarden van respect voor mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat."

Strategische samenwerking

De strategische partnerschapsovereenkomst is juridisch bindend en heeft betrekking op samenwerking op een aantal punten. EP-lid Alojz Peterle (EPP, SI) : "Het zal de samenwerking met Japan verdiepen in belangrijke sectoren, op gebieden als klimaatverandering, gezondheidsonderzoek en cybercriminaliteit. Deze samenwerking is een antwoord op de huidige wereldwijde uitdagingen die grenzen overstijgen en bevestigt ook onze toewijding aan een internationale, op regels gebaseerde orde."

Een model voor andere landen

Beide EP-leden zeiden dat ze de overeenkomsten zien als mogelijke modellen voor samenwerking met andere landen.

Silva Perreira: "Dit is de eerste EU-handelsovereenkomst met een engagement tot uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs en met speciale hoofdstukken over bedrijfsbestuur en het midden- en kleinbedrijf. De overeenkomst handhaaft ook de hoge normen van de EU op het gebied van milieubescherming, consumentenbescherming, voedselveiligheid en arbeidsrechten, beschermt openbare diensten en respecteert het recht om te reguleren."

Peterle: "De twee overeenkomsten waren mogelijk omdat de EU en Japan gelijkgestemde partners zijn met gedeelde democratische waarden en een gemeenschappelijke visie voor wereldwijde handel en samenwerking. Hoge normen en de bereidheid om de huidige mondiale uitdagingen aan te pakken, moeten de hoeksteen zijn van toekomstige samenwerkingsovereenkomsten."