EU-consumentenrechten verbeterd voor online en offline aankopen (video) 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Het Parlement keurde op 26 maart 2019 nieuwe regels goed die consumentenrechten vergroten bij aankoop van materiële of digitale producten, online of in de winkel om de hoek.

Om de rechten van consumenten te versterken, werden twee richtlijnen goedgekeurd. De nieuwe regels zorgen ervoor dat consumenten een ​​vergoeding ontvangen na aankoop van een defect product, en dat de wetgeving van de lidstaten wordt geharmoniseerd om een ​​gelijk speelveld voor leveranciers in de hele EU tot stand te brengen.

Digitale inhoud


Innoverende technologie zorgt voor nieuwe uitdagingen en nieuwe behoeftes. Daarom moeten contractregels voor de levering van digitale inhoud bijvoorbeeld ook worden aangepast. In veel lidstaten zijn er geen expliciete regels voor de verkoop van digitale inhoud, zoals apps, muziek of games. Het kan daarom moeilijk zijn voor consumenten om hun rechten te achterhalen als er iets mis is met hun aankoop.


De nieuwe regels dekken digitale contracten, zowel wanneer het een abonnement betreft, bijvoorbeeld een muziekstreamingservice, als bij een eenmalige aankoop, zoals een game op een smartphone. De consument wordt niet alleen beschermd bij reguliere betalingen, maar ook wanneer het noodzakelijk is om persoonlijke gegevens te verstrekken bij het verrichten van een betaling, zoals op sociale netwerken.


Daarnaast heeft de consument binnen 14 dagen recht op korting of terugbetaling als het probleem niet binnen een redelijk termijn is verholpen.


Materiële producten


Zodra de software geïmplementeerd is in het gekochte product, bijvoorbeeld bij slimme apparaten zoals een slimme koelkast, valt de koper onder de richtlijn betreffende de verkoop van producten.


De nieuwe regels zijn van toepassing op de online en offline verkoop van alle materiële producten in de hele EU, en beogen een harmonisatie van de beschermingsnorm tussen de EU-landen.


Door het vertrouwen van de consument te vergroten en de ondernemingen rechtszekerheid te bieden, wordt verwacht dat de richtlijn de internationale handel zal stimuleren voor kleine ondernemingen.


Consumenten in de hele EU hebben twee jaar tijd om zich tot de verkoper te wenden in geval van defecte producten, ongeacht of het product in kwestie een app of een wasmachine is.


Bovendien verdubbelen de nieuwe regels de tijd waarin de consument vrij blijft van de bewijslast. Dit betekent dat als het defect binnen één jaar na levering verschijnt, het product waarschijnlijk al defect was vanaf de dag van aankoop. De koper hoeft dan niet te bewijzen dat het product, de digitale inhoud of service defect is.


Volgende stappen

De Raad heeft de richtlijnen op 15 april 2019 goedgekeurd. EU-landen hebben twee jaar om zich aan de nieuwe regels aan te passen.