Hohlmeier: Klimaat wordt topprioriteit in de EU-begroting van 2020  

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

De Europese begroting van 2020 moet méér financiering voor klimaatactie en duurzame technologie voorzien, volgens Monika Hohlmeier, begrotingsrapporteur van het Parlement.

MEP Monika Hohlmeier  

Voorzitter van de commissie begrotingscontrole Monika Hohlmeier (EVP, Duitsland) licht haar begrotingsvoorstellen toe in een interview.


Hoe zou u uw begrotingsvoorstel voor 2020 omschrijven?


De voornaamste prioriteit van het Parlement is het aanpakken van klimaatverandering. Tegelijkertijd willen we het combineren met de mogelijkheid om nieuwe banen te creëren en het concurrentievermogen van onze economie aan te scherpen.


Op dit moment bereiken we het beoogde doel van de EU niet om 20% van de 2014-2020 EU-uitgaven te besteden aan het klimaat. Dit is te wijten aan de relatieve lage klimaatgerelateerde uitgaven in 2014, wat we niet meer kunnen inhalen. Maar nu willen we wel een duidelijk signaal geven dat het Parlement volgend jaar aanzienlijk wil investeren in innovatie, onderzoek en nieuwe, groene technologieën.


We willen ook de digitalisering ondersteunen omdat klimaatonderzoek behoefte heeft aan degelijke digitale middelen. Digitalisering is niet alleen nuttig om de klimaatdoelstellingen te behalen, maar het helpt ook bijvoorbeeld onderzoek naar ernstige ziektes of efficiëntere landbouwmethoden. We willen universiteiten en onderzoeksinstellingen financieren die zich bezighouden met dergelijk onderzoek en op een succesvolle manier samenwerken met de industrie.


De prioriteit van klimaat- en milieubescherming wordt ook in het collectief landbouwbeleid en plattelandsontwikkeling aangehouden en ondersteund door het succesvolle LIFE+ programma. De derde pijler is ontwikkelingsbeleid. Binnen dit beleid willen we verder armoede bestrijden, maar ook de uitdagingen van plasticvrije oceanen en afvalverwerking aanpakken. Met onze begrotingsmiddelen kunnen we klimaatproblemen onder handen nemen. We kunnen bijvoorbeeld het gebruik van hernieuwbare energie steunen in landen waar onze financiering toegang tot duurzame energie kan verlenen en zo deze landen helpen om hun energieprobleem op te lossen.


U heeft 2 miljard euro voor klimaatuitgaven toegevoegd aan het 2020 voorstel van de Commissie. Zal dit voldoende zijn om de doelstelling van 20% klimaat-gerelateerde uitgaven voor 2014-2020 te behalen?


Neen, we zullen de doelstelling niet halen omdat de klimaatuitgave in 2014 minder dan 14% was. Dit hebben we tijdens de daaropvolgende 6 jaar van de huidige meerjarenbegroting (Meerjarig Financieel Kader of MFK) niet kunnen goedmaken. Toch is mijn voorstel voor 2020 duidelijk boven de doelstelling van 20%. Wij vinden dat de jonge generaties het recht hebben om ons over het klimaat aan te spreken met: “Doe alstublieft iets, doe het snel en bespreek niet alleen wat we zouden kunnen doen."


We willen ook graag meer financiering voorzien om het succesvolle Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te steunen. Jeugdwerkloosheid is aan het afnemen en dit programma draagt bij door jongeren te helpen met het vinden van een baan. We mikken ook op méér financiering voor Erasmus+ om méér jongeren de kans te geven om in het buitenland te studeren.


Zal het lukken om de Raad aan boord te krijgen met prioriteiten zoals klimaat, jeugd en de toekomst?


Ik denk dat we vast en zeker de Raad aan boord kunnen krijgen. We staan tegenover een speciale uitdaging aangezien dit het laatste jaar is van de huidige meerjarenbegroting. Sommige landen die netto betalen, willen de begroting beperken, terwijl andere lidstaten meer investeringen willen zien in cohesie en landbouw. Tegelijkertijd staat brexit op de agenda en hebben we geen idee wat er zal gebeuren na 31 oktober. Ik blijf hopen op een vlotte brexit. Een harde brexit zal de EU 11 miljard kosten tot het einde van de huidige begroting, wat we allemaal tot elke prijs willen vermijden.


Kan u iets meer zeggen over wat er zal gebeuren met de Europese begroting als het een “no-deal brexit” wordt?


We zijn voorbereid. Het Verenigd Koninkrijk kan ons niet onder druk zetten. Als het een harde brexit wordt, dan zullen we de begroting moeten aanpassen. We weten echter al dat onderzoeksteams in het Verenigd Koninkrijk het moeilijk hebben om hun projecten in samenwerking met de EU verder te zetten. Ik denk dat het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk zal bijdragen tot veel programma’s, bijvoorbeeld in de veiligheids- en landbouwsector. Er zijn veel sectoren waarin zij wel deel van de EU willen zijn, dus het geld zal uiteindelijk opnieuw in de Europese begroting terechtkomen, net als bij Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en andere derde landen. Het Parlement wil zeer duidelijk zijn dat het Verenigd Koninkrijk niet kieskeuring kan zijn, omdat het onaanvaardbaar is dat een land de EU verlaat en een betere overeenkomst zou krijgen.

Het Parlement heeft de begroting voor 2020 goedgekeurd op 27 november 2019, met 543 stemmen voor, 136 tegen en 23 onthoudingen na twee weken van onderhandelingen met de Raad. Het werd tijdens de plenaire vergadering door Parlementsvoorzitter David Sassoli ondertekend en in de wet opgenomen.

De 2020 begroting werd op 27 november ondertekend door Parlementsvoorzitter David Sassoli.