Covid-19: het EU-plan voor economisch herstel 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

De EU bereidt enorme investeringen voor om mensen en bedrijven te steunen nu dat Europa een diepe economische recessie doormaakt door de Covid-19-uitbraak.

De Europese Commissie stelde op 27 mei aan het Parlement een uitgebreid economisch stimuleringspakket voor van €750 miljard dat samen met een nieuw voorstel voor de EU-meerjarenbegroting voor 2021-2027 de schok van de coronacrisis moet helpen opvangen en Europa op een duurzame toekomst moet richten.

Nadat de EU-leiders midden juli een akkoord bereikt hebben over de begroting en het herstelplan, namen EP-leden een resolutie aan tijdens de plenaire zitting van 23 juli, met hun standpunt over onderhandelingen met de Raad. Het Parlement was positief over de omvang van het herstelplan, maar betreurde de verlaging van het aandeel subsidies. EP-leden drongen er ook op aan dat het Parlement - als de enige rechtstreeks verkozen EU-instelling - volledig moet betrokken worden in de uitvoering van het herstelplan.

‘Next Generation EU’: Het herstelplan van de Commissie

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteerde op 27 mei “Next Generation EU”, het herstelplan van €750 miljard dat de schade van de pandemie wil aanpakken en investeert in een groene, digitale, sociale en veerkrachtigere EU.

Met dit voorstel wil de Commissie op de financiële markten geld lenen tegen een lage rente dankzij haar sterke kredietrating. Volgens het plan van de Commissie zou €500 miljard bestaan uit subsidies, maar EU-leiders verlaagden de subsidies tot €390 miljard tijdens de EU-top van 17-21 juli.

De fondsen zullen gebruikt worden om de EU-doelstellingen te bereiken op het vlak van klimaatneutraliteit en digitale transitie, om de sociale sector en werkgelegenheid te steunen, en de rol van de EU als globale speler te versterken.

Het herstelplan van de Commissie werd tijdens de plenaire zitting van mei voorgesteld, samen met een aangepaste meerjarenbegroting 2021-2027, voor een bedrag van €1.100 miljard. EU-leiders verlaagden het begrotingsvoorstel tot €1 074 miljard euro tijdens de EU-top van 17-21 juli, wat zorgde voor protest van EP-leden die erop wezen dat essentiële programma’s zo in gevaar worden gebracht.

De voorstellen moeten nu onderhandeld worden tussen het Parlement en de lidstaten in de Raad.

Somber economisch vooruitzicht

De laatste economische prognoses, die begin juli door de Europese Commissie werden voorgesteld, tonen een economie die hard geraakt werd door deze gezondheidscrisis. Nu dat mensen thuisbleven en volledige sectoren maanden abrupt tot stilstand zijn gebracht, lijkt de EU-economie dit jaar op weg naar een inkrimping van ten minste 8,3%, wat aanzienlijk erger is dan de herfst van 2009. In mei zei de Commissie dat EU-economie 7,4% zou krimpen in 2020.

Zelfs dit bittere vooruitzicht kan nog altijd de werkelijke omvang van de recessie onderschatten, omdat de herlancering van economische activiteit geleidelijk is en kwetsbaar blijft voor een mogelijke tweede golf van het coronavirus.

Alle economische spelers worden getroffen: vele mensen zijn bang dat ze hun job kunnen verliezen en willen geen geld spenderen, terwijl bedrijven kampen met ontregelde distributieketens. Overheden zien belastinginkomsten dalen en sociale uitgaven stijgen, wat tot begrotingstekorten en hogere schulden zal leiden, en de kosten voor hieraan verbonden leningen zal opdrijven.

Ambitieuze respons nodig

Geconfronteerd met de omvang van de economische problemen, eisten EP-leden in een resolutie op 15 mei een moedige en vastberaden aanpak van Europa.

De EU is volop bezig met de onderhandelingen voor de volgende meerjarenbegroting, en nu dat de respons op de huidige crisis de ontwikkelingen over de komende jaren zal bepalen, moeten de herstelmaatregelen toegevoegd worden aan de begrotingsplannen , zeiden EP-leden. Maar het Parlement staat erop dat het herstelpakket bovenop de bestaande EU-programma’s moet komen en niet in bestaande budgetten mag knippen.

Europarlementsleden waarschuwden dat ze hun democratische macht kunnen uitoefenen om de meerjarenbegroting niet goed te keuren, als deze voorwaarden voor de meerjarenbegroting niet beantwoord worden.

Herstelfondsen moeten naar de mensen gaan die het hardst getroffen werden door de crisis, zeiden EP-leden. Ze wilden dat het meeste geld in de vorm van subsidies wordt gegeven, omdat ze bezorgd waren dat leningen de financiële crisis in de lidstaten nog erger zullen maken.

In de resolutie stelden Europarlementariërs voor dat het herstelpakket gefinancierd moet worden door de uitgifte van lange termijn herstelobligaties, gegarandeerd door de EU-begroting. Ze wezen ook op de noodzaak voor nieuwe bronnen van inkomsten voor de EU-begroting; anders zou een hogere begroting hogere rechtstreekse bijdragen van de lidstaten betekenen.

De EU moet nog steeds van klimaatactie en de digitale strategie prioriteiten blijven maken, zeiden EP-leden, terwijl ze toevoegen dat een nieuw EU-gezondheidsprogramma gecreëerd moet worden om te verzekeren dat medisch materieel in de EU beschikbaar is in tijden van crisis.

Ontdek wat de EU doet om de Covid-19-crisis te bestrijden en bekijk de tijdlijn van aangenomen maatregelen.

©Photocreo Bednarek/AdobeStock