Martin Schulz: "Energie-unie is historisch project" 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Minuut stilte bij aanvang van de Europese top voor de slachtoffers van de terroristische aanslag in Tunis © European Union 2015  

Martin Schulz verwelkomde de plannen voor een energie-unie en noemde het "een historische project dat te vergelijken is met de Gemeenschap voor Kolen en Staal" bij aanvang van de Europese top op 19 maart. De EP-voorzitter pleitte ook voor meer energie-efficiëntie en diversificatie van energieleveranciers: "Afhankelijk zijn van slechts enkele leveranciers (...) maakt ons kwetsbaar voor verdeel-en-heers tactieken en bedreigingen van het blokkeren van de energievoorziening."

Schulz benadrukte dat betaalbare en toegankelijke energie essentieel is en merkte ook op dat de goedkoopste en de schoonste energie, de energie is die niet wordt verbruikt. Hij zei verder dat de energie-unie ook kan bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid en economische groei en kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering.


De Voorzitter riep de staatshoofden en regeringsleiders op om de dramatische jeugdwerkloosheid aan te pakken in Griekenland: "Het is gewoon niet eerlijk dat jonge mensen betalen met hun levenskansen voor een crisis die zij niet hebben veroorzaakt."


Hij riep hen ook op het vertrouwen opnieuw op te bouwen door zich te onthouden van agitatie en zei dat we allemaal slachtoffers van de financiële crisis zijn: "Sommige betalen door het overhandigen van hun belastingen om waarborgen te financieren voor de schulden van andere landen, anderen betalen door gedwongen te zijn om bezuinigingen op sociale voorzieningen te accepteren."


Op het gebied van economische coördinatie tussen de lidstaten, liet Schulz weten dat het Parlement de Europese Commissie steunt voor haar plannen om het Europees semester te verbeteren, onder andere door de nationale parlementen hier meer bij te betrekken. "Alleen als de nationale parlementen echt betrokken zijn en echte inspraak hebben, zullen zij zich inzetten voor het succes van het Europees semester."


Wat Oekraïne betreft, spoorde Schulz de lidstaten aan om bij de sancties te blijven, die hebben bewezen een nuttig instrument te zijn om Rusland terug naar de onderhandelingstafel te krijgen. Hij waarschuwde tegen unilaterale acties van lidstaten: "We moeten zeker bij ons tweesporenbeleid blijven: het handhaven van de kritische druk door middel van het sanctieregime ten aanzien van Rusland en tegelijkertijd de verhoging van de steun voor Oekraïne."


Hij sprak ook over de onstabiele situatie in Libië: "Het opkomende politieke vacuüm opent deuren voor jihadistische groepen en criminele netwerken."


Klik hier voor meer nieuws van het Europees Parlement.