Europese Raad: Debat over energie-unie en situatie Griekenland 

 
 
Sprekers tijdens het debat over de top  

De energie-unie, Griekenland en de economie werden allemaal fel bediscussieerd tijdens de plenaire vergadering op 25 maart in een debat over de Europese Raad van vorige week. De leden waren ingenomen met de plannen voor een nauwere samenwerking op het gebied van energievraagstukken, maar vroegen aandacht voor de situatie in Griekenland.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, zei dat hervormingen nodig waren, ondanks de verbetering van de economische vooruitzichten. "De tijd voor hervormingen is nu, nu de wind in ons voordeel waait. We hebben nog ongeveer vijf miljoen werkloze jongeren in de Europese Unie, dus niemand kan gaan zitten en ontspannen.


Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei dat de economie aantrekt dankzij de verlaging van de olieprijs en de euro die ten opzichten van de Amerikaanse dollar ongeveer 30% in waarde daalde. "Dit geeft ons een enorme impuls voor het economisch programma op korte termijn en we zijn van plan om deze gelegenheid goed te benutten."


De Franse christendemocrate Françoise Grossetête, zei dat lidstaten meer moeten investeren in de energie-unie en benadrukte de noodzaak van structurele hervormingen voor de herlancering van economische groei.


De Belgische sociaaldemocrate Kathleen Van Brempt liet weten dat de kracht van de energie-unie afhankelijk is van Europa's slagkracht wereldwijd: "Wat we nodig hebben is een koolstofarme economie. Er was een tijd dat we in Europa pioniers waren als het ging om nieuwe technologieën, duurzame energie, energie-efficiëntie ... maar andere delen van de wereld halen ons in."


Syed Kamall, fractievoorzitter van de ECR-fractie bekritiseerde de Raad voor het niet bespreken van Griekenland op de top van vorige week "Laat zien dat je de wil hebt om oplossingen te bieden. Niets mag worden beschouwd als een beetje te heet voor de vergadertafel van de Raad."


Guy Verhofstadt fractievoorzitter van de ALDE-fractie drong er bij de lidstaten op aan om de Europese Commissie de leiding te geven over de energie-unie: "Als we niet een beslissing van de lidstaten hebben om een leidende rol aan de Commissie te geven voor de onderhandelingen over energie-overeenkomsten en investeringen in onderlinge verbindingen, dan hebben we niet een echte energie-unie."


Neoklis Sylikiotis, een Cypriotisch lid van de GUE/NGL-fractie zei dat de financiële afzetterij van Griekenland moet worden gestopt: "We moeten alleen de echte hervormingen, die de reële economie kunnen helpen, implementeren en de ernstige problemen van corruptie en belastingontwijking aanpakken."


Rebecca Harms, medevoorzitter van De Groenen/EVA sprak haar steun uit voor de energie-unie: "Als het goed wordt gedaan, zou het ons de beste manier kunnen brengen om het klimaat te beschermen, innovatie in de industriële sectoren te brengen en ook de veiligheid van de voorziening van Rusland en andere landen waar we afhankelijk van zijn, kunnen garanderen."


Verwijzend naar het ongeval met het vliegtuig van Germanwings, zei Paul Nuttall, een Brits lid van de EFDD-fractie: "Vandaag is niet de dag om politieke punten te scoren. De tragedie van gisteren heeft ons allemaal geraakt. Onze gedachten zijn bij hen die hun leven verloren."


Harald Vilimsky, een niet-fractiegebonden lid uit Oostenrijk vroeg waarom de situatie in Griekenland niet meer ter discussie stond: "De meerderheid van dit huis lijkt e mogelijkheid van een debat over het onderwerp af te wijzen: schamen jullie je niet?"