Kwijting: controle van de begrotingen door het Parlement 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
EP-leden beoordereln ieder jaar hoe de EU-instellingen hun begrotingen hebben beheerd ©BELGAIMAGE-EASYFOTOSTOCK-Zoonar-P.Gudella  

De leden hebben beslist om de uitvoering van de 2018 EU-begroting van de meeste EU-instellingen en –agentschappen zullen goedkeuren aan de hand van de kwijtingsprocedure.

Op 13-14 mei hebben EP-leden de kwijting verleend van de jaarbegroting van 2018 aan de Europese Commissie en de meerderheid van andere EU-instellingen en -agentschappen. De kwijtingsprocedure is uitgegroeid tot een zeer belangrijk instrument voor het Parlement om na te gaan hoe publieke middelen worden besteed en EU-projecten worden uitgevoerd. Het Europees Parlement heeft het exclusieve recht om de uitvoering van de begroting van EU-instellingen goed te keuren.

Wat is de kwijtingsprocedure?

Dit is de definitieve goedkeuring door het Europees Parlement voor de manier waarop de EU-begroting in een bepaald jaar wordt geïmplementeerd.

De commissie begrotingscontrole (CONT) onderzoekt hoe de Commissie en andere EU-instellingen en agentschappen de EU-begroting toepassen en bereidt voor elk begrotingsjaar een EP-kwijtingsprocedure voor.

Het Parlement bekijkt de verslagen, die voorbereid worden door de parlementaire commissie begrotingscontrole, rekening houdend met de aanbeveling van de Raad, en besluit vervolgens kwijting te verlenen, uit te stellen of te weigeren.

Als kwijting wordt verleend voor een bepaald jaar, worden de rekeningen goedgekeurd en gesloten.

Wat gebeurt er als het Parlement geen kwijting verleent of de kwijting uitstelt?

Als de rekeningen van een instelling of agentschap worden uitgesteld, moet de organisatie in kwestie de rekeningen aanpassen volgens het advies van het Parlement voor ze opnieuw kwijting kunnen vragen.

Als de instelling of het agentschap geen maatregelen neemt tegen de herfst, mag het Parlement de kwijting weigeren.

Kan de goedkeuring van het Parlement als vanzelfsprekend beschouwd worden?

Het EP heeft de voorbije jaren meerdere malen kwijting geweigerd aan een EU-instelling of agentschap waaronder aan de Commissie in 1984 (voor het begrotingsjaar 1982) en in 1998 (voor het begrotingsjaar 1996).

Wanneer het Parlement in 1998 kwijting weigerde aan de Europese Commissie met Jacques Santer als voorzitter, nam uiteindelijk de volledige Commissie in 1999 ontslag.

Voor 2016 en 2017 weigerde het Parlement kwijting te verlenen aan het Europees ondersteuningsbureau voor asielzoekers in Malta, wat tot veranderingen in het bestuur en de structuur van de organisatie leidde.

Welke instellingen moeten kwijting van het Europees Parlement krijgen?

Alle EU-instellingen, waaronder de Europese Commissie, het Parlement zelf, de Europese Raad, de Raad van de EU en andere instanties, agentschappen en instellingen. In totaal hebben EP-leden tijdens de plenaire zitting gestemd over 52 verslagen

Voor het tiende jaar op rij heeft het Parlement de kwijting voor de begrotingen van de Raad en de Europese Raad uitgesteld, omwille van het voortdurende gebrek aan samenwerking en aan informatieverlening aan het Parlement.

Voor 2018 hebben EP-leden ook de kwijting uitgesteld voor het Europees Economisch en Sociaal Comité, met de vraag of de instelling eerst haar tekortkomingen op het vlak van interne werking kan aankaarten.

Hoe lang duurt het om de procedure te voltooien?

De procedure die momenteel wordt afgerond heeft betrekking op de begroting 2018. In het kader van de kwijtingsprocedure, neemt de CONT commissie (begrotingscontrole) de beslissing op basis van gegevens van de Rekenkamer van de Europese Unie, rekening houdend met advies van de Raad en na het de bespreken met Commissarissen en hooggeplaatste EU-ambtenaren.

Om te verzekeren dat het geld van de EU-belastingbetaler goed besteed wordt, gaan leden van de CONT commissie naar de lidstaten om na te gaan hoe de EU-begroting in de praktijk wordt toegepast. In februari 2020, gingen EP-leden op verkennende missie in Tsjechië om berichten van mogelijke onregelmatigheden te onderzoeken in het beheer van cohesie- en landbouwfondsen.


Het Parlement moet zijn kwijtingsbesluiten elk jaar voor 15 mei goedkeuren.


Klik hier voor meer nieuws van het Europees Parlement.