Verenigd Koninkrijk in de EU: debat over de Europese toekomst van het land 

 
 
Debat over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk  

Wanneer de bevolking van het Verenigd Koninkrijk op 23 juni stemt over het EU-lidmaatschap van hun land, zal dit voor heel Europa gevolgen hebben. De leden debatteerden op woensdag 24 februari over de mogelijke gevolgen van het referendum. De meeste leden lieten weten dat het land beter af zou zijn in de EU, terwijl anderen overtuigd waren dat het gunstig zou zijn de EU te verlaten.

Overeenkomst met het VK


De EU-landen bereikten op 19 februari een akkoord als reactie op een verzoek van de Britse regering voor een hervorming van het EU-lidmaatschap. Het akkoord bevat concessies zoals vrijstelling van het VK van de verplichting om te werken aan een steeds hechtere unie, het niet geven van onmiddellijk toegang tot werkgebonden uitkeringen en sociale huisvesting aan migrerende werknemers uit andere EU-landen, evenals het niet vragen aan EU-landen die de euro niet hebben, om te betalen voor de gemeenschappelijke munt.


De Britse premier David Cameron kondigde nadien aan dat de overeenkomst voldoende voor hem was om campagne te voeren om in de EU te blijven. De overeenkomst zal pas in werking treden als de bevolking van het VK voor voortzetting van het EU-lidmaatschap stemt.


Tijdens het plenaire debat waren sprekers het oneens over de verdiensten van de overeenkomst. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, zei: "De Britse premier kreeg het meest wat hij kon krijgen en de andere lidstaten boden hem zoveel als ze konden bieden. Dit brengt me ertoe te zeggen dat de deal met Groot-Brittannië eerlijk en evenwichtig is, voldoet aan de grote principes van de EU en rekening houdt met de belangen, wensen en suggesties van het Verenigd Koninkrijk "


Manfred Weber, de Duitse leider van de EVP-fractie, zei: "Wij steunen de kern van de overeenkomst. Als de bevolking van het Verenigd Koninkrijk kiest binnen de EU te blijven, dan zullen ze een eerlijke partner in de EVP vinden in het bereiken van de uitvoering..” Hij waarschuwde echter ook dat dit de enige overeenkomst beschikbaar is en dat er geen onderhandelingen zullen volgen.


Sommige politici in het Verenigd Koninkrijk, zoals de staatssecretaris voor justitie, Michael Gove, en de minister voor Mensenrechten, Dominic Raab, hebben beweerd dat het Europese Hof van Justitie in staat zou zijn om de deal te annuleren maar tijdens het plenaire debat  liet de Voorzitter van de Raad, Donald Tusk, weten dat het akkoord "juridisch bindend en onomkeerbaar" is en dat het "niet kan worden vernietigd door het Europees Hof van Justitie".


Gabriele Zimmer, de Duitse voorzitter van de fractie GUE/NGL, uitte kritiek op de deal voor het afzwakken van de sociale pijler van de EU. Ze voegde eraan toe dat met het steunen van een radicaal, Angelsaksisch marktmodel, Margaret Thatcher weer tot leven is gewekt.

De rol van het VK in de EU


De leden benadrukten ook de positieve rol van het Verenigd Koninkrijk in Europa.


Gianni Pittella, de Italiaanse voorzitter van de S&D-fractie wees op de Britse bijdrage aan de bescherming van de Europese principes: "Het Verenigd Koninkrijk heeft zoveel gedaan, het is een factor voor vrede en democratie geweest. De beste plaats om te vechten voor deze beginselen is de Europese Unie.” Hij benadrukte ook dat het Britse lidmaatschap van de EU meer dan een verstandshuwelijk is: ”Groot-Brittannië is een essentieel onderdeel van Europa. Zonder Groot-Brittannië zou Europa niet hetzelfde zijn. "


Rebecca Harms, de Duitse medevoorzitter van de Groenen/EVA-fractie, zei: "Ik denk dat het heel duidelijk is dat we moeten samenwerken met het Verenigd Koninkrijk. De EU is beter af met het Verenigd Koninkrijk aan boord."


Gevolgen van een Brexit


Verschillende sprekers waarschuwden voor de mogelijke gevolgen indien het Verenigd Koninkrijk beslist om te vertrekken. Tusk zei: "Het zal Europa voor altijd veranderen en het zal een slechte verandering zijn. Natuurlijk is dit mijn persoonlijke mening. Premier Cameron zei maandag in het Lagerhuis dat dit niet het moment is om het Westen te splitsen. Ik ben het zeer met hem eens."


"Ik zal de campagne om in de Europese Unie te blijven, steunen", zei Ashley Fox, een Brits lid van de ECR-fractie. "Mijn redenering is eenvoudig. Het economisch herstel van Groot-Brittannië, hoewel goed, is nog steeds fragiel en ik wil dit niet in gevaar brengen door ons van de interne markt weg te leiden. Ik geloof ook dat mijn kiesdistrict en mijn land veiliger zullen zijn als we onze samenwerking met onze Europese partners voortzetten."


Drie EP-leden waren namens het Parlement betrokken bij de onderhandelingen over de Britse deal: Guy Verhofstadt, Elmar Brok en Roberto Gualtieri.

Guy Verhofstadt, de Belgische leider van de ALDE-fractie, zei: "De enigen die profiteren van een verdeeld Europa, zijn mensen zoals Vladimir Poetin, Bashar Al- Assad en IS en in plaats van te bespreken hoe we hen tegenstand kunnen bieden, laten wij momenteel verdeeldheid zien, dat we zwak zijn. "


Elmar Brok, een Duits lid van de EVP, zei dat het Verenigd Koninkrijk geen kans heeft invloed te hebben, tenzij het samen met Europa optreedt: "De nationale staten kunnen alleen geen dingen bereiken. Of we bereiken dingen samen of we bereiken helemaal niets."


Roberto Gualtieri, een Italiaans lid van de S&D-fractie, zei dat het Parlement niet zal probren de uitvoering van de overeenkomst te voorkomen of uit te stellen. "Politiek gezien, laat dit debat zien dat de deal een grote meerderheid heeft in dit huis. We zullen eerlijk zijn, we zullen ons woord houden, nu is het tijd voor de Britse burgers om hun welvaart en hun toekomst veilig te stellen."


Echter, andere sprekers zeiden dat Groot-Brittannië zou kunnen profiteren van het verlaten van de EU. Het referendum "is voor het Verenigd Koninkrijk een kans om terug te kijken en de voordelen van toetreding te meten", zei Marine Le Pen, de Franse medevoorzitter van de ENF-fractie. "Als ze besluiten dat ze het willen, kunnen ze kiezen voor vrijheid, voor soevereiniteit en als ze dat doen, zullen zij manieren vinden om de problemen van de moderne wereld op te lossen."


Nigel Farage, de Britse medevoorzitter van de EFDD-fractie, stelde dat het Verenigd Koninkrijk veiliger zou zijn buiten de EU: "Ik moet zeggen dat het Britse publiek zal beslissen dat dit onze veiligste optie is: is het veilig om in een organisatie te blijven waarvan de eigen politiebaas ons vertelt dat er drie- tot vijfduizend terroristen zijn die nu door de migrantencrisis naar ons continent komen of dat het het het veiligst is om de controle over onze eigen grenzen en onze eigen democratie terug te nemen?”


Diane Dodds, een niet-fractiegebonden lid uit het Verenigd Koninkrijk, sprak zich ook uit ten gunste van vertrek: "Onze soevereiniteit zal verder worden uitgehold en onze veiligheid zal gevaar blijven lopen. We zullen miljarden meer naar de EU blijven sturen dan dat we terugkrijgen en de fundamentele tekortkomingen van het lidmaatschap zullen blijven."