Brexit: bescherming van de rechten van EU-burgers in het VK 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Het Parlement strijdt om de rechten van EU-burgers in het VK en Britse burgers in de EU te beschermen na de brexit.

Werknemers die naar huis gaan na hun werkdag in Canary Wharf, Londen, VK.  

Hoewel weinig van hen tijdens het referendum mochten stemmen, zullen vooral de miljoenen EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen de gevolgen van de brexit ondervinden. Hun rechten worden beschermd in het terugtrekkingsakkoord dat onderhandeld wordt door het VK en de EU, en waar het Parlement op 29 januari over zal stemmen.


Op 15 januari benadrukten EP-leden in een resolutie de noodzakelijke garanties om de burgerrechten te beschermen als voorwaarde voor de steun van het Parlement voor het terugtrekkingsakkoord. Na de goedkeuring van deze resolutie, ontving brexit-coördinator van het Parlement Guy Verhofstadt hierover verduidelijkingen van brexit-minister Steve Barclay tijdens een vergadering in Londen.


Op vraag van het Parlement, onderzoeken Britse autoriteiten nu de mogelijkheid om aan EU-burgers die een ‘settled’ status (duurzaam verblijfsrecht) verkregen, een fysiek verblijfsdocument uit te reiken. Londen beloofde Verhofstadt dat EU-burgers die nog geen aanvraag voor deze status hebben ingediend, niet automatisch gedeporteerd zouden worden. Ze zullen de mogelijkheid nog hebben om hun zaak voor te leggen en een duurzaam verblijfsrecht aan te vragen.


Niettegenstaande het terugtrekkingsakkoord zowel Britten en EU-burgers het recht geeft om te blijven wonen en werken in hun huidige land, zijn er echter nog andere zaken waarover beslist moet worden.


Tijdens de volgende stap moeten de EU en het VK verder onderhandelen over toekomstige betrekkingen. Dat gaat van handel tot samenwerking over knelpunten zoals het milieu en terrorisme, en over gezondheidszorg voor EU-burgers die in het VK wonen en Britten in de EU.

Het veiligstellen van de rechten van de burgers na brexit is vanaf het begin een prioriteit geweest voor het Parlement. In de resolutie van april 2017 benadrukten de EP-leden het belang van een gelijkwaardige en eerlijke behandeling van EU-burgers die in het VK wonen en van Britse burgers die in de EU wonen. De ingenomen positie bood richtlijnen voor de onderhandelingen tussen de EU en het VK.


Het Parlement speelt nu ook een sleutelrol bij de beslissingen over de uitkomst van deze gesprekken. Lees hier meer over deze rol. Sindsdien werden er door de brexit-stuurgroep van het Parlement verschillende resoluties aangenomen en verklaringen afgelegd, die het belang van de bescherming van burgerrechten herhaaldelijk bevestigen.

Het terugtrekkingsakkoord werd op woensdag 29 januari 2020 goedgekeurd in het Europees Parlement.

Bekijk de infografiek