Europese Ombudsman: behandelen van klachten en zorgen voor transparantie 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Infografiek over de activiteiten van de Europese Ombudsman in 2016  

Op 16 november gaven de leden goedkeuring aan het verslg over de activiteiten van de Ombudsman in 2016.

In het tijdperk van de Brexit, de migratiecrisis en alle economische uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd, zullen de leden van het Europees Parlement benadrukken dat voor alle Europese instellingen de hoogste mate van transparantie vereist is en dat de EU-ombudsman hierin een essentiële rol moet spelen.

Wie is de ombudsman?

Hebt u problemen om toegang te krijgen tot EU-documenten?Wacht u nog steeds op een betaling van de EU of hebt een andere klacht over de instellingen? De EU-ombudsman is de persoon om contact mee op te nemen.

 

De Europese ombudsman onderzoekt gevallen van vermeend wanbeheer zoals administratieve onregelmatigheden, discriminatie, machtsmisbruik, weigering van of gebrek aan informatie of onnodige vertragingen door een EU-instelling of -orgaan. De Ombudsman doet onderzoek op eigen initiatief of op basis van klachten van burgers.


Het Europees Parlement benoemt de Ombudsman voor de duur van de zittingsperiode en het mandaat is verlengbaar.

Sinds 2013 is Emily O'Reilly de Europese ombudsman. Zij was voorheen de Ierse ombudsman.

Emily O’Reilly  

Hoe kunt u een klacht indienen?


EU-burgers of inwoners van de EU en bedrijven of verenigingen met een geregistreerd EU-kantoor hebben het recht om een ​​klacht in te dienen. U hoeft niet persoonlijk door de zaak te worden beïnvloed.


De klacht moet binnen twee jaar na de vaststellingen worden ingediend en pas nadat er eerst contact is opgenomen met de betrokken EU-instelling.


De Ombudsman behandelt geen klachten tegen nationale, regionale of lokale autoriteiten; het Hof van Justitie van de Europese Unie valt buiten het mandaat.

15.797 burgers geholpen in 2016

De top 3 zorgen over afgeronde onderzoeken: transparantie en toegang van het publiek tot informatie en documenten (29,6%), goed beheer van personeelskwesties in de EU (28,2%) en dienstverlening zoals klantvriendelijkheid, taalkwesties of tijdigheid (25,1%).

De meeste onderzoeken hadden betrekking op de Commissie (58,8%), gevolgd door de EU-agentschappen (12,3%), het Europees Parlement (6,5%) en het het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) (5,7%).


Het grootste aantal klachten kwam uit Spanje (308), gevolgd door Polen (163) en België (150). Voor België werden de meeste onderzoeken geopend (50).

Om te weten hoeveel mensen per land een klacht indienden, kunt u deze pagina bekijken..