Verkiezingen voor het Europees Parlement: hoeveel leden per land in 2019? 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
De zetelverdeling bij de komende verkiezingen van het Europees Parlement in mei  

Hoe zal het aantal EP-leden per land veranderen na de Brexit en de volgende EP-verkiezingen? Bekijk de infografiek voor de aantallen per land.

De nieuwe regels die de EU-leiders tijdens hun topconferentie in Brussel op 28-29 juni formeel hebben aangenomen, zullen tijdig van kracht worden voor de Europese verkiezingen op 23-26 mei 2019.

De nieuwe verdeling is gebaseerd op een eerder voorstel van het Parlement. Europarlementariërs hebben op 13 juni ingestemd met het besluit. Het zal leiden tot een vermindering van het totale aantal zetels nadat de terugtrekking van het VK uit de EU van kracht is geworden, hoewel sommige EU-landen een aantal extra EP-leden zullen krijgen.

Momenteel heeft het Parlement 751 zetels, wat het maximale aantal is dat door de EU-verdragen is toegestaan. Dankzij de goedkeuring van het voorstel door de EP-leden, zullen na de Brexit 27 van de 73 Britse zetels herverdeeld worden over andere landen, terwijl de overige 46 zetels in reserve blijven in het geval van een toekomstige uitbreiding. Het aantal te kiezen leden van het Europees Parlement in 2019 wordt dus 705.

Verdeling van de zetels: geen verliezers
De herverdeling van de goedgekeurde zetels zorgt ervoor dat geen enkel EU-land zetels verliest terwijl sommigen van één tot vijf zetels er bij zouden krijgen om een ondervertegenwoordiging te herstellen als gevolg van demografische veranderingen.


De beslissing houdt rekening met de bevolking van de lidstaten en volgt het beginsel van "degressieve evenredigheid". Dat betekent dat landen die qua bevolking kleiner zijn, minder EP-leden moeten hebben dan grotere landen.

Tegelijkertijd moet het aantal personen dat door een EP-lid uit een groter land wordt vertegenwoordigd, hoger zijn dan het aantal personen dat wordt vertegenwoordigd door een lid uit een kleiner land. Op deze manier zijn leden uit kleinere landen relatief sterker aanwezig in het Parlement.

De nieuwe verdeling zal pas ingaan nadat de Brexit van kracht is geworden. Naar verwachting zal dit eind maart 2019 gebeuren.

De samenstelling van het Parlement zal na de Brexit veranderen  

Pan-Europese lijsten

Toen het Parlement haar voorstel voor de verdeling van MEP-zetels na 2019 voorbereidde, was er een discussie over het vormen van een ​​gezamenlijk kiesdistrict op het gehele grondgebied van de EU waar men zou kunnen stemmen op pan-Europese verkiezingslijsten, naast de zetels die aan elk land worden toegewezen. Dit idee werd in de plenaire stemming verworpen in februari 2018.

Waarom herverdeling nodig is
Op dit moment bestaat er geen precieze formule die het aantal leden van het Europees Parlement dat elk land heeft, bepaalt. Er zijn slechts een paar algemene regels in artikel 14 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Dit betekent dat de staatshoofden vóór elke EU-verkiezing een beslissing moeten nemen.

EU-verkiezingen en de Voorzitter van de Europese Commissie

In een afzonderlijk verslag, dat in februari werd goedgekeurd, herhaalden de leden hun steun voor het 'Spitzenkandidaten' systeem, dat in 2014 werd ingevoerd en waarbij de Europese politieke partijen vóór de Europese verkiezingen hun kandidaat voor de Voorzitter van de Europese Commissie voordragen. De leden stellen dat dit proces een verband legt tussen de keuze van de Voorzitter van de Commissie en de uitslag van de verkiezingen. Het Parlement is bereid om kandidaten die dit proces niet hebben doorlopen, voor de functie af te wijzen.