Eurobarometer laat grootste steun voor EU zien in 35 jaar 

 
 

Van de EU-burgers is 67% van mening dat hun land heeft geprofiteerd van het lidmaatschap van de EU, het hoogste percentage sinds 1983 en een stijging met 3 procentpunten sinds de herfst.

Twee derde van de EU-burgers vindt dat hun land van het EU-lidmaatschap heeft geprofiteerd en 60% van de Europeanen beschouwt het EU-lidmaatschap als een goede zaak volgens de laatste Eurobarometer die woensdag 23 mei werd gepubliceerd. België en Nederland scoren met respectievelijk 67% en 79% hoger dan het gemiddelde op de vraag of het EU-lidmaatschap een goede zaak is voor hun land.

 

De Eurobarometer werd precies een jaar voor de EU-verkiezingen van 2019 gepubliceerd. "De volgende Europese verkiezingen zullen ongetwijfeld een strijd worden, niet alleen tussen de traditionele partijen van rechts, links en het midden, maar tussen degenen die geloven in de voordelen van voortdurende samenwerking en integratie op EU-niveau en degenen die ongedaan zouden maken wat er de afgelopen 70 jaar is bereikt," zei EP-Voorzitter Tajani bij de bekendmaking van de gegevens. "Het is van essentieel belang dat we de burgers blijven tonen dat de EU op veel manieren bijdraagt ​​aan hun welzijn en bescherming," benadrukte hij.


De studie laat ook zien dat de helft van de Europeanen geïnteresseerd is in EU-verkiezingen en bijna een derde de datum weet van de verkiezingen volgend jaar (23-26 mei).

 

Verder wordt het 'Spitzenkandidaten'-proces, waarbij de Europese politieke partijen hun kandidaat voor Commissievoorzitter naar voor schuiven, als een positieve stap gezien: 63% geeft aan dat dit meer transparantie creëert maar bijna driekwart van de burgers wil dat dit proces gepaard gaat met een echt debat over Europese kwesties en de toekomst van de EU.


Terrorismebestrijding (49%), jeugdwerkloosheid (48%), immigratie (45%) en economie en groei (42%) worden als hoofdprioriteiten voor de verkiezingscampagne genoemd.

Bekijk onze video en bekijk de persberichten voor meer informatie over de resultaten.

Over de Eurobarometer-enquête

Er werden in april 2018 27.601 mensen uit de 28 lidstaten geïnterviewd voor de enquête. De Eurobarometer onderzoekt de opvattingen van burgers over het EU-lidmaatschap en de houding ten opzichte van het Europees Parlement en zijn prioriteiten.