Europese verkiezingen: Datamisbruik wordt bestraft 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Het Parlement wil het misbruik van persoonlijke gegevens voorkomen bij de Europese verkiezingen ©AP images/European Union-EP  

Het Parlement wil tijdens de Europese verkiezingen financiële sancties introduceren bij EU-partijen en stichtingen die misbruik maken van persoonlijke gegevens.

Meer dan tweederde (67%) van de internetgebruikers in de EU is bezorgd dat hun persoonlijke onlinegegevens worden gebruikt ter beïnvloeding van de verkiezingsuitkomst.


De EU treft verschillende maatregelen om de privacy van persoonlijke gegevens te beschermen. Deze worden aangescherpt om de kans op een verstoring van de Europese verkiezingen, zoals het datamisbruik van Europese kiezers, te beperken.


Datamisbruik

Nieuwe regels doelen op Europese politieke partijen die de verkiezingsuitkomst van de verkiezingen in mei willen beïnvloeden door datamisbruik, te ontmoedigen en te bestraffen. Vrije en eerlijke concurrentie tussen politieke partijen staat centraal in de EU.


‘Vooral na het schandaal rond Facebook en Cambridge Analytica zijn mensen bewuster van het gebruik van persoonlijke gegevens. De regelgeving is een belangrijke stap in het herstellen van het vertrouwen in de EU en de algehele democratische participatie,’ legt Rainer Wieland uit. Wieland, een Duits lid van de EVP-groep, is een van de auteurs van een resolutie hierover.


De commissie constitutionele zaken steunde het voorstel rondom databescherming op 6 december 2018. Op 12 maart stemden de Parlementsleden er mee in.


Stuur een duidelijke boodschap


‘Ik denk dat geen enkele partij of stichting het riskeert om data van Europese burgers te misbruiken. Toch is het onze verantwoordelijkheid om de procedures rondom data-inbreuk, en de sancties ertegen, te versterken. Zo sturen we een duidelijke boodschap naar diegenen die niet volgens de regels spelen,’ aldus Mercedes Bresso, een Italiaans lid van de S&D groep die de resolutie hierover schreef met Wieland.

Europese politieke partijen 
  • Een politieke partij op Europees niveau bestaat uit nationale partijen en individuen en wordt vertegenwoordigd in verschillende lidstaten  
  • Het zijn de nationale partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen, maar vaak zijn zij aangesloten bij een Europese politieke partij 
  • Na de verkiezingen vormen de verkozenen een fractie in het Europees Parlement met gelijkgestemde partijen uit hun politieke familie 

Hoe werkt de nieuwe regelgeving?


Landelijke autoriteiten houden toezicht op gegevensbescherming en monitoren de verkiezingen op nationaal niveau.

Europese politieke partijen organiseren aanvullende campagnes op Europees niveau, inclusief die voor de lijsttrekker (Spitzenkandidat).

Als een landelijke toezichthoudende instantie besluit dat een inbreuk heeft plaatsgevonden, wordt de autoriteit voor Europese politieke partijen en stichtingen geïnformeerd. Vervolgens wordt de boete bepaald.

Volgende stappen

De Raad heeft de nieuwe regels op 19 maart 2019 aangenomen. Deze zijn bindend en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten op de dag van publicatie van de verordening in het officiële publicatieblad van de EU.