De zeven fracties van het Europees Parlement  

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Zetelverdeling per fractie van het Europees Parlement na brexit  

Na brexit telt het Europees Parlement 705 leden. Lees verder om te weten te komen in welke van de zeven fracties jouw EP-leden zitten.

Eén van de zetels voor Spanje moet nog ingevuld worden, dus er zijn op dit moment 704 Europarlementsleden.


Parlementsleden sluiten zich aan bij politieke fracties. De fracties brengen vertegenwoordigers van verschillende EU-landen samen op basis van hun politieke affiniteiten.


Volgens de regels van het Parlement moet een politieke fractie bestaan ​​uit minstens 25 leden van het Europees Parlement, en uit ten minste een kwart van de EU-landen, oftewel minstens zeven EU-landen. Parlementsleden kunnen tot slechts één fractie behoren. Ook kunnen ze er voor kiezen om zich niet aan te sluiten bij een fractie. Vervolgens worden ze "niet-ingeschreven" of, in het Frans, "non-inscrits" (NI) genoemd. Op dit moment hebben 29 Parlementsleden zich niet aangesloten bij een politieke fractie.


Politieke fracties kunnen op elk moment gedurende de looptijd worden gevormd. Op dit moment voldoen zeven fracties aan de criteria.


Politieke fracties hebben bepaalde voordelen - ze spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de agenda van het Parlement, krijgen meer spreektijd tijdens debatten, hebben meer kantoorruimte, meer personeel en meer geld om vergaderingen te organiseren en informatie te verspreiden. Ze beslissen ook over de oprichting van parlementaire commissies en delegaties.


Hieronder zijn de politieke fracties in volgorde van grootte vanaf 28 februari 2020:

Political fractie

Voorzitter of co-voorzitter

Aantal leden

Fractie van de Europese Volkspartij (EVP)

Manfred Weber (Duitsland). Dit is zijn vierde termijn als Parlementslid. Hij is sinds 2014 voorzitter van de groep.

187

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)

Iratxe Garcia (Spanje). Parlementslid sinds 2004.

147

Renew Europe-fractie

Dacian Cioloș (Roemenië). Dit is zijn eerste termijn als Parlementslid. Hij was landbouwcommissaris in 2010-2014 en is een voormalige premier.

98

Fractie van de Groenen/Vrije Europese Alliantie (Groenen/VEA)

Co-voorzitters Ska Keller (Duitsland) en Philippe Lamberts (België). Keller is sinds 2009 lid van het Europees Parlement en werd in 2016 co-voorzitter van de fractie. Lamberts werd Parlementslid in 2009 en medevoorzitter in 2014.

67

Identiteit en Democratie (ID)

Marco Zanni (Italië). Parlementslid sinds 2014.

76

Europese Conservatieven en Hervormers (ECH)

Co-voorzitters: Ryszard Legutko (Polen) en Raffaele Fitto (Italië). Legutko, lid van het Europees Parlement sinds 2009, werd co-voorzitter in 2017. Fitto was lid van het Europees Parlement in 1999-2000 en sinds 2014.

61

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)

Co-voorzitters: Martin Schirdewan (Duitsland) en Manon Aubry (Frankrijk). Schirdeman is sinds 2017 EP-lid. Aubrey werd in mei 2019 verkozen.

39Lees meer over de fracties en hun samenstelling van de huidige en vorige zittingsperioden op onze website met verkiezingsresultaten.