Hoogtepunten plenaire sessie: Voorzittersverkiezing en vorming van commissies 

 
 

Deel deze pagina: 

Tijdens de eerste plenaire sessie van het 9e Europees Parlement op 2-4 juli werd David-Maria Sassoli verkozen tot voorzitter. De samenstelling van de parlementaire commissies werd bekend.

De Italiaanse sociaal-democraat David-Maria Sassoli werd op woensdag 2 juli verkozen tot voorzitter van het Europees Parlement. Sassoli zal deze taak vervullen voor tweeënhalf jaar, oftewel voor de helft van de termijn van het 9e Europees Parlement.

De leden verkozen ook de veertien vicevoorzitters en vijf questoren. Samen met de met de voorzitter vormen zij het voltallige Bureau van het Parlement.


Daarnaast heeft het Parlement ook besloten over het aantal leden per parlementaire commissie: van 25 in de commissie voor juridische zaken tot 76 in de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Inmiddels hebben de zeven politieke fracties en niet-ingeschreven leden van het Parlement bepaald welk lid in welke commissie zit.


Donderdag debatteerden de Parlementsleden over de resultaten van de EU-topconferenties die in juni en juli hebben plaatsgevonden.