Wie is wie in het Parlement: overzicht van het leiderschap van de nieuwe termijn 

 
 

In juli 2019 verkozen de Parlementsleden hun nieuwe Voorzitter, Vicevoorzitters en Quaestoren. Ontdek wie is verkozen voor de belangrijkste functies van het Parlement.

Infografiek: Wie is wie in het Parlement?  

De Voorzitter en de Vicevoorzitters, ook bekend als Ondervoorzitters, vormen samen met de Quaestoren het Bureau. Het Bureau maakt besluiten op het gebied van de interne organisatie van het Parlement. De Voorzitter houdt toezicht op het werk van het Parlement en vertegenwoordigt het bij juridische zaken en buitenlandse betrekkingen.


De Voorzitter kan een aantal taken aan de Vicevoorzitters delegeren. Vicevoorzitters kunnen de Voorzitter vervangen bij het voorzitten van de plenaire vergadering. Quaestoren zijn betrokken bij de financiële en administratieve aangelegenheden van de Parlementsleden.


Al deze betrekkingen worden voor tweeënhalf jaar bezet. Het Parlement stemt dus voor een Voorzitter, Vicevoorzitters en Quaestoren aan het begin van elke zittingsperiode en nogmaals halverwege de termijn.