Maak kennis met de voorzitters van de parlementaire commissies 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Commissies zijn de kracht achter het wetgevende werk van het Parlement. Ontdek wie de leiding heeft over de commissies.

Wie is wie Commissievoorzitters

De commissies van het Europees Parlement hebben tijdens de tweede helft van de zittingsperiode in januari 2022 hun voorzitters en vicevoorzitters gekozen.

Het Europees Parlement heeft 20 vaste commissies en drie subcommissies. Deze omvatten verschillende beleidsterreinen; van milieu tot internationale handel.

Commissies zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de standpunten van het Parlement over wetgevingsvoorstellen. Ze stellen ook initiatiefverslagen op, stellen onderhandelingsteams aan om besprekingen met de Raad te voeren, organiseren hoorzittingen met deskundigen en doen grondige onderzoeken naar andere EU-instellingen en -organen.

Net als bij andere functies zoals de Parlementsvoorzitter en de vicevoorzitters, worden voorzitters en vicevoorzitters van de vaste en subcommissies verkozen voor een periode van twee en een half jaar - de helft van de Parlementaire zittingsperiode.

Het Parlement kan ook bijzondere of onderzoekscommissies instellen voor een bepaalde duur, met mogelijke verlenging. Speciale commissies behandelen een concreet onderwerp en stellen een rapport op met aanbevelingen voor EU-maatregelen. Onderzoekscommissies onderzoeken vermeende tekortkomingen in de uitvoering van EU-wetgeving.

Aan het begin van de nieuwe zittingsperiode in 2019 had het Parlement drie bijzondere commissies ingesteld voor de bestrijding van kanker, kunstmatige intelligentie en buitenlandse inmenging, en een onderzoekscommissie over de bescherming van dieren tijdens het vervoer.