Maak kennis met de voorzitters van de parlementaire commissies 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Commissies zijn de kracht achter het wetgevende werk van het Parlement. Ontdek wie de leiding heeft over de commissies.

Overzicht van de verschillende commissievoorzitters  

De commissies van het Europees Parlement hebben tijdens hun eerste vergaderingen in juli 2019 hun voorzitters en vicevoorzitters gekozen.


De commissie interne markt en consumentenbescherming koos op 26 oktober 2020 een nieuwe voorzitter, na het vertrek van Petra de Sutter naar de Belgische regering.


Het Parlement richtte in juni 2020 via een stemming een nieuwe permanente subcommissie belastingaangelegenheden op, die in september aan de slag ging.


Commissies zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de standpunten van het Parlement over wetgevingsvoorstellen. Ze stellen ook initiatiefverslagen op, stellen onderhandelingsteams aan om besprekingen met de Raad te voeren, organiseren hoorzittingen met deskundigen en doen grondige onderzoeken naar andere EU-instellingen en -organen.


Het Europees Parlement heeft 20 vaste commissies en 3 subcommissies. Deze omvatten verschillende beleidsterreinen; van milieu tot internationale handel.

Het Parlement heeft in juni 2020 ook drie speciale commissies ingesteld voor de bestrijding van kanker, kunstmatige intelligentie en buitenlandse inmenging, en een onderzoekscommissie over de toepassing van de EU-regels voor diertransport. Speciale commissies behandelen een concreet onderwerp en stellen een rapport op met aanbevelingen voor EU-maatregelen. Onderzoekscommissies onderzoeken vermeende tekortkomingen in de uitvoering van EU-wetgeving.

Overzicht van de voorzitters van de bijzondere commissies en de onderzoekscommissie