Maak kennis met de nieuwe voorzitters van de parlementaire commissies 

 
 

Commissies zijn de kracht achter het wetgevende werk van het Parlement. Ontdek leiding heeft over de commissies voor de komende tweeënhalf jaar.

Wie is wie: Commissievoorzitters © European Union 2019 -EP  

De commissies van het Europees Parlement hebben tijdens hun eerste vergaderingen in juli hun voorzitters en vicevoorzitters gekozen.


Commissies zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de standpunten van het Parlement over wetgevingsvoorstellen. Ze stellen ook initiatiefverslagen op, stellen onderhandelingsteams aan om besprekingen met de Raad te voeren, organiseren hoorzittingen met deskundigen en doen grondige onderzoeken naar andere EU-instellingen en -organen.


Het Europees Parlement heeft 20 vaste commissies en 2 subcommissies. Deze omvatten verschillende beleidsterreinen; van milieu tot internationale handel.