Rekenschap door de uitvoerende macht van de EU: hoorzittingen met de kandidaat-commissarissen 

 
 
Hoorzittingen met de kandidaat-commissarissen  

Voordat de Commissie, de uitvoerende macht van de EU, met haar werk kan beginnen, organiseert het Parlement openbare hoorzittingen om de geschiktheid van de commissarissen te beoordelen.

Van 23 t/m 26 mei zijn 200 miljoen burgers in 28 EU‑lidstaten naar de stembus gegaan om de leden van het Europees Parlement te kiezen en hun daarmee een sterk democratisch mandaat te geven, mede om over de nieuwe Europese Commissie te stemmen en deze rekenschap te laten afleggen.


In juli, kozen de EP-leden Ursula von der Leyen tot volgende voorzitter van de Europese Commissie en eind september/midden november onderzochten zij de bekwaamheid en deskundigheid van haar voorgedragen team van commissarissen. Dit team heeft zij tijdens de zomer samengesteld op basis van de door de lidstaten voorgedragen kandidaten. Een van haar prioriteiten is het zorgen voor gendergelijkheid.


De hoorzittingen: hoe gaan ze in hun werk?


Wanneer de Raad eenmaal de definitieve lijst van kandidaat-commissarissen heeft goedgekeurd, maakt de nieuwe Commissievoorzitter haar team, het college van commissarissen en hun toegewezen portefeuilles bekend.


Voordat de kandidaat-commissarissen hun ambt kunnen aanvaarden, organiseert het Parlement hoorzittingen met de kandidaten om na te gaan hoe geschikt en bekwaam zij zijn voor de voor hen voorgestelde posten.


Alle kandidaten worden uitgenodigd voor een drie uur durende hoorzitting met de parlementaire commissie of commissies die bevoegd zijn voor de aan hun toegewezen portefeuille. Deze hoorzittingen kunnen via live webstreaming worden gevolgd. Na de hoorzitting stellen de bevoegde commissies hun beoordelingen op van de bekwaamheid van de kandidaten. Deze worden vervolgens afgerond door de Conferentie van voorzitters, die bestaat uit de fractievoorzitters en de Voorzitter van het EP.


Soms kunnen de hoorzittingen leiden tot de terugtrekking van een kandidaat of tot een wijziging van hun portefeuille. Zo trok Alenka Bratušek (voorgedragen voor de portefeuille energie) zich in 2014 terug na een negatieve beoordeling door de Commissie energie en de Commissie milieubeheer.


Na afronding van de hoorzittingen moet het Parlement zijn goedkeuring hechten aan het volledige college van commissarissen voordat dit zijn werkzaamheden kan beginnen.