Rol van het Parlement bij de benoeming van de Europese Commissie (infografiek) 

 
 

De onlangs gekozen EP-leden zullen binnenkort in een aantal openbare hoorzittingen de kandidaat-commissarissen aan de tand voelen. Meer weten?

Democratie in actie

In mei 2019 hebben meer dan 200 000 000 Europeanen hun stem uitgebracht. Het nieuwe Europees Parlement heeft daardoor een krachtig mandaat. Met de Europese verkiezingen begon het proces van verandering binnen de Europese instellingen, dat afgerond zal worden met de aanstelling van de nieuwe Commissie.

De nieuwe commissarissen treden op 1 november aan, tenminste als het Europees Parlement hun benoeming op de plenaire vergadering goedkeurt. Voordat het Parlement dat doet en dus de Commissie de legitimiteit verleent die zij nodig heeft, beoordelen de EP-leden in een reeks hoorzittingen de geschiktheid van de kandidaat-commissarissen voor de functie.

In onze infografiek kun je zien hoe dit allemaal werkt.  

Hoe gaan de commissarissen zich voor de Europese burgers inzetten?

Tijdens de hoorzittingen moeten de EP-leden proberen zich een beeld te vormen van de kennis en vaardigheden van de kandidaat-commissarissen. Zij moeten daarbij niet alleen kijken naar de persoonlijke kwaliteiten van de kandidaten, maar ook naar hun ambities, dus wat zij op hun toekomstige vakgebied voor de Europese burgers willen gaan betekenen.

Het verleden heeft laten zien dat het voor de kandidaten zeker nog geen gelopen race is. Zo slaagde de Sloveense Alenka Bratušek er in 2014 niet in om de EP-leden te overtuigen en moest er naar een nieuwe kandidaat gezocht worden, en trok de Bulgaarse kandidate Rumiana Jeleva zich in 2010 terug na een moeizame hoorzitting in het Parlement.

De hoorzittingen zullen waarschijnlijk eind september 2019 van start gaan. Het precieze schema wordt bekendgemaakt als de nieuwe voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, heeft aangegeven welke portefeuille zij voor welke kandidaat in gedachten heeft.

Volg alles op de pagina over de hoorzittingen.