Verkiezing van de nieuwe EU Ombudsman 

 
 

EP-leden zullen de volgende EU Ombudsman kiezen uit vijf kandidaten.

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over onbehoorlijk bestuur.  

Aan het begin van elke parlementaire zittingsperiode, verkiezen EP-leden een nieuwe Ombudsman voor een periode van vijf jaar.


De vijf kandidaturen voor de volgende termijn werden aangekondigd tijdens de plenaire zitting van oktober. Dit zijn ze, in alfabetische rangschikking:


  • Giuseppe Fortunato, is de huidige ombudsman van de Italiaanse regio Campanië
  • Julia Laffranque, afkomstig uit Estland, is rechter in het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg
  • Nils Muižnieks uit Letland is voormalig mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa
  • Huidig EU Ombudsman en oud-journalist Emily O’Reilly uit Ierland
  • Voormalig Europarlementariër Cecilia Wikström, afkomstig uit Zweden

Verkiezing


Om in aanmerking te komen voor een nominatie moet elke kandidaat de nodige ervaring demonstreren en door ten minste veertig EP-leden uit ten minste twee lidstaten worden gesteund.


Vervolgens moeten de kandidaten hun prioriteiten presenteren tijdens een hoorzitting van de Commissie verzoekvoorschriften.


Naar verwachting verkiest het Parlement de nieuwe Ombudsman in een geheime stemming tijdens de plenaire zitting van december in Straatsburg.


Over de EU Ombudsman


De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over onbehoorlijk bestuur door EU-instellingen en andere EU-instanties. Deze klachten kunnen gaan over onrechtmatig gedrag, discriminatie, te lange wachttijden of onjuiste procedures en kunnen afkomstig zijn van EU-burgers, andere inwoners van de EU-landen of van in de EU gevestigde verenigingen of bedrijven.

De Ombudsman kan ook zelf initiatief nemen om een onderzoek te starten.

Elk jaar brengt het kantoor van de Ombudsman verslag uit aan het Europees Parlement over zijn/haar activiteiten.