Deze week in het Parlement: AI, drinkwater, de meerjarenbegroting van de EU  

 
 

De impact van artificiële intelligentie en nieuwe regels over de kwaliteit van drinkwater staan deze week op de agenda.

Op donderdag zal de voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli de prioriteiten van het Parlement en het onderhandelingsstandpunt over de meerjarenbegroting van de EU voorleggen aan de leiders van de EU. Volgens het Parlement is het huidige voorstel dat voor de EU-top op tafel ligt onvoldoende.

Op dinsdag stemt de milieucommissie over het akkoord tussen het Parlement en de Raad om de kwaliteit en de toegang tot drinkwater te verbeteren en ervoor te zorgen dat plastic afval van waterflessen vermindert.


Artificiële intelligentie staat deze week in de kijker. Op woensdag zullen de commissies industrie en interne markt samen met de bevoegde commissaris Thierry Breton, een Europese aanpak bespreken met betrekking tot Artificiële Intelligentie (AI). Op de agenda staan ‘de Strategie om Europa klaar te stomen voor het Digitale Tijdperk’ en ‘de Europese Data Strategie’.


Op woensdag en donderdag zullen de commissies cultuur en burgerlijke vrijheden hoorzittingen houden over juridische vragen die rijzen bij het gebruik van AI, zoals bijvoorbeeld gezichtsherkenning.


Europarlementsleden en nationale parlementen van de EU-landen zullen de balans opmaken van de jaarlijkse coördinatiecyclus voor economisch en sociaal beleid op EU-niveau, beter bekend als het Europees Semester. Ze zullen onder andere klimaatactie, EU-belastingen en minimumlonen bespreken tijdens de Europese Parlementaire Week in Brussel op 18-19 februari.


Op dinsdag zal de industrie en energiecommissie haar input geven over de selectiecriteria voor de EU-prioriteitsprojecten in de energie sector. EP-leden willen garanties dat de herziene richtlijnen aangepast zijn aan de klimaat- en energieobjectieven van de EU, zoals de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.


De commissies interne markt en transport zullen deze week stemmen over een model goedkeuring van motorvoertuigen met het oog op de beperking van uitstoot van passagiers- en commerciële voertuigen en een verduidelijking van het juridisch kader voor reparatie en onderhoud.

Deze week op de agenda: AI, drinkwater, EU-meerjarenbegroting