Parlement stemt over noodmaatregelen om de Covid-19 uitbraak aan te pakken  

 
 

Het Parlement debatteert en stemt donderdag en vrijdag tijdens een plenaire zitting over de laatste Commissievoorstellen om de impact van de Covid-19 uitbraak in de EU aan te pakken.

Tijdens de plenaire vergadering van 16-17 april, zullen EP-leden naar verwachting stemmen over €3 miljard euro in noodhulp voor de gezondheidssector van de meest getroffen EU-landen, en over een programma van toeleveringen van medisch materiaal aan EU-landen die hieraan een tekort hebben. Het voorstel bevat ook bijkomende financiering voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en voor Griekenland, om te helpen met de toenemende druk van vluchtelingen.

Er wordt van de EP-leden ook verwacht om speciale maatregelen goed te keuren om de armste en kwetsbaarste EU-burgers te helpen, met onder andere beschermende kledij en voedselhulp.

Het Parlement zal stemmen over buitengewone maatregelen voor meer flexibiliteit in het gebruik van het EU-cohesiefonds en structurele financiering om de effecten van het coronavirus in te dijken, en over financiele steun om de zwaar getroffen vissersgemeenschappen en aquacultuursector te beschermen tegen de pandemie.

Ook een debat met de Raad en de Commissie en een stemming over een resolutie over EU-gecoördineerde actie tegen de Covid-10 pandemie en haar gevolgen staan op de agenda.

Hoe werkt het Parlement tijdens de Covid-19 crisis

Terwijl het Parlement de noodzaak van fysieke vergaderingen in zijn gebouwen heeft teruggeschroefd, blijft het zijn kernactiviteiten uitvoeren via uitzonderlijke stemmingsprocedures vanop afstand om dringende EU-maatregelen goed te keuren om de pandemie in de dammen. Ontdek hoe het in zijn werk gaat via bovenstaande video.

Meer informatie: 10 dingen die de EU doet om het coronavirus in te dammen